För utförligare upplysning om respektive klassningsgrad tryck på aktuell siffra.
0 1 2 3 4 5 6
Oskyddat 50 N 
sfär Ø 50 mm
10/30 N "Provfinger"/
sfär 12,5 mm
3 N sond 
Ø 2,5 mm
1 N ståltråd 
Ø 1 mm
Dammskyddat Dammtätt
Samma prov som 5.
   

 

  

  

Max undertryck:
20 mbar
Max luftmängd:
60xvolym/timme
Max undertryck:
20 mbar
Max luftmängd:
60x volym/timme
 
Grad av skydd mot inträngande vatten (2:a siffran)
För utförligare upplysning om respektive klassningsgrad tryck på aktuell siffra.
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Oskyddat Dropp-
skyddat
Droppskyddat
vid lutning 
max 15o
Strilsäkert Striltätt Spolsäkert Spoltätt Vattentätt Tryckvattentätt