D:\Hemsida\Atex-electric-motor-tabypressen.htm

Elmotor till TäbyPressen  Säkerhet enligt ATEX

Information om ATEX - EU-direktiv 94/8/EG

Beteckning på elmotor:

EX ll  3    GD  EEx   nA           ll               135 C       (T4)          IP 55 /54

 

 

11                     = Produktgrupp Alla områden utom i gruvdrift.
3          = Produktkategori Kan användas i zon 2 resp 22

               2: Område där Explosionfarlig atmosfär normalt inte förekommer eller förekommer  kortfristigt vid normaldrift och som bildas genom blandning av luft och brännbara gaser, ångor eller dimmor. 22:  Område där explosionsfarlig atmosfär  normalt inte förekommer eller förekommer kortfristigt vid normaldrift, och som kan bildas i form av ett moln av brännbart damm som finns i luften

 

GD       = Atmosfär Gas Damm

EEx     = EX normer

nA        = Explosionsskyddsklasser Gnistfri

11C     = Explosionsgrupp 11C

T4        = Temperaturklasser T4 = +135 grC 

             Med tändtemperatur/termisk tändpunkt) menas den lägsta temperatur hos en yta vid vilken ämnet tänder spontant (självantändning) vid kontakt med ytan  Maxtemperaturen för produktens yta vid felfunktion som kan klara damm/gas

135 grC =Max yttemperatur  Dammet som finns runt maskinen får inte självantända av denna temperatur    Gränstemperatur = 2/3 av lägsta tändtemperatur för förekommande damm. Tidningspapper självantänder vid 350 grC  2/3 = Max yttemperatur är då 231 gC

 

IP-kod = IP 55 skydd mot dammavlagringar och sprut vatten.

 

Information från SP Elektronik IP klassning.

Kapslingsklassning