logo8.gif (1535 bytes)

WWW.OILPRESS.COM

 se.gif (95 bytes) Svensk:  Hem   Produkter   Skeppsta.Maskin AB     Raps som diesel   Video    Länkar    Återförsäljare  Adress  Sid struktur    

gb.gif (106 bytes) EnglishHome    Oilpress   Skeppsta.Maskin Ltd   Rape-ol for diesel fuel (SVO)   Burners   Video   Links   Retail dealers  Address  Site map

ARGUMENT FÖR OLJEPRESSEN TÄBY PRESSEN  Type 55, 70, 90 Std

Rak drift, inga remmar eller kedjor mellan drivenhet och pressdel.  Tar bort brandrisk

Kkuggväxelmotor. Snedskurna drev i växellåda, industri kvalitè.
Kapslad elmotor utan kol  Ingen risk för brand

Alla kullager är inslutna i kullagerhus, ev skadade lager kan ej uppkalla brand, lågt varvtal  samt inneslutet rum kan ej framkalla gnistregn . 

Härdade pressdelar, även de som inte är slitdelar, bättre hållbarhet vid demontering.

Låg kostnad för slitdelar. Pressrör, enkel konstruktion utan gängor.

Presskruv kan renoveras, låg kostnad för slitage. Sätthärdad ej bara hårdförkromning.

 

Lätt att byta presskruv se bilder : exchange-1.JPG (67383 bytes)  exchange-2.JPG (87467 bytes)

Vändbart pressrör , jämn förslitning, längre hållbarhet. ror-sl.JPG (43418 bytes)

Pressrör förberett för syrefri oljepressning. O-ringsspår i pressrör.air-cake.jpg (66282 bytes)

Lågt pris för pressrör, därmed kan flera pressrör innehas för olika fröslag..
Både runda hål och öppet spår i pressrör, mindre risk för stopp i öppningarna för olja.'ror-sl.JPG (43418 bytes)

Stora spår i presshus, mindre risk för rotation av presskaka     press-head2.jpg (64583 bytes)

Utbytbara munstycken . Enkel konstruktion ej gängor. Lågt pris. Frökaka av pelletstyp.

Inga gängor i pressrör som kan torka igen av linolja och frörester.

Pressröret som därmed kan vara svårt att demontera . Det är även lättare
att montera utan att vara rädd för att frön har kommit in i gängorna.

Magnet i frötratt för att hindra metall att komma in i pressen (Extra )

Transparent inloppsrör för bästa sikt. Givare kan monteras i inloppsrör för tratt.

Frökakevakt  guard.JPG (33050 bytes)

Lagerhus har standardlager därmed lågt pris på kullager.

Överbelastningsskydd genom mätning av amp.  Vid fastkörnig stoppas elmotorn utan värmeutveckling.

Variator genom frekvensomriktare, inget mekaniskt slitage mm.

Mjukstart , varvtalet går upp i arbetsvarvtal långsamt utan ryck.

Klokoppling mellan kuggväxel och oljepress, för mjuk kraftövergång.

Backkörningsmöjlighet, bra när man skall demontera presshuvud mm, samt

vid fastkörning av främmande föremål.

Display visar Amp ,Varvtal , Volt, och Hz.

Felsökningsmöjlighet via display, senast 4 utlösningar lagras.

Överhettningsskydd 120 grC på presshuvudet. Låg ström 24 volt i kabel, för säkerhet.  Flampunkt på rapsolja är 320 grC  ingen risk för att olja eller frökaka kan ta eld på grund av att gnistregn eller tändsticka eller en cigarettfimp hamnar i olja eller frökaka.
Rapsolja Linolja  går inte att tända med tändsticka eller svetslåga.  För att rapsolja ska ta eld fodras en yttre värmekälla typ av  redan uppkommen eld som  brinner vid oljan en längre tid så att oljan kommer upp till 320 grader för att oljan ska kunna brinna.  Därför är rapskaka och rapsolja väldigt säker mot att ta eld.

Oljepress delar såsom lagerhus och bottenplatta är el-förzinkad. El-förzinkning kan inte ta eld. Alla pressdelar såsom pressrör och presshus är bara härdade ingen ytterligare beläggning som kan ta eld.

Uppstartnings-värmekrage med termostat, bra vid uppstartning , utan att
behöva byta munstycke eller värma med yttre värme, för brandsäkerhet mm.

Värmetillskott via värmekrage, bra vid pressning på vintern av mycket kallt frö.

Värmekragen gör  att motorn inte överbelastas i onödan.  Pressningen startar lättare utan att presskruven ska arbeta upp värmen. vid uppstart.

Kraftigt elskåp uppfyller CE samt EMC norm. Skärmade elledningar. Plåtskåp

skyddar elkomponenter. Siktglas för inspektion utan att behöva öppna lucka.

Plats för instruktionsbok i elskåp mm.  Plåtskåp har IP-klassning IP 65  Dammtätt samt Spolsäkert

Jordfelsbrytare i elskåp för säkerhet.  elskop55fri3.JPG (49524 bytes) elskop-55-doorfri.JPG (21557 bytes)

Säkringar i elskåp.

Pressen uppdelad i 3 delar. Elskåp, pressdel och motorkuggväxel, bra vid service.

Standardkomponenter tillverkade i väst, lätt att serva, snabbt att tillgå.

Låg vikt på oljepressarna , Typ 55 ,62 kg. Små dim. lätt att placera pressen.

Mer om brandsäkerhet.

Vänlig hälsning Bengt Jonsson.

Skeppsta Maskin AB
Täby Skeppsta
S-705 94 ÖREBRO
SWEDEN
Tel: +46-19 22 80 05 Fax: +46-19 22 80 05
email1.gif (1209 bytes)
type20o.JPG (3993 bytes)    

WWW.OILPRESS.COM

Svensk:  Hem   Produkter   Skeppsta.Maskin AB     Raps som diesel   Video    Länkar    Återförsäljare  Adress  Site struktur    

EnglishHome    Oilpress   Skeppsta.Maskin Ltd   Rape-ol for diesel fuel (SVO)   Burners   Video   Links   Retail dealers  Address  Site map

   

WEB design by Bengt Jonsson