WWW.OILPRESS.COM

  Svensk:  Hem   Produkter   Skeppsta.Maskin AB     Raps som diesel   Oljebrännare  Video    Länkar    Återförsäljare  Adress   Beg maskiner Sid översikt  

   English Home     Products   About SMAB   Rape-ol for diesel fuel (SVO)    Burners   Video   Links    Retail dealers  Address  Site map

ENGLICH site click here    VIDEO OILPRESS

Oilpress type20o.JPG (3993 bytes) typ402.jpg (4039 bytes)   

Make biodiesel in an agricultural pesticide sprayer.
Biodiesel Biodiesel Biodiesel RME RME RME Biodiesel RME RME Biodiesel Biodiesel RME RME RME
Rapsolja Rapsolja Rapsolja Rapsolja Rapsolja Rapsolja Rapsolja Rapsolja Rapsolja Rapsolja
Varför sälja rapsfröna när det är så enkelt att göra RME. själv på gården biodiesel processor i en vanlig tank utomhus.

Att göra biodiesel själv är enkelt. Gör din egen biodiesel själv.

Denna information är ett första utkast att göra RME.

(Det kan finnas fel i texten! Uppdateringar pågår.)

Körschema, recept för att tillverka biodiesel, RME

i en växtskyddspruta eller begagnade mjölkkyltankar.
Jordbrukets energi alternativ för att driva dieselmotorer.

Total rörlig kostnad för att tillverka  1 liter RME      från 2:70:-  till 4:70:- SEK

     

Ju större tank ju mer RME tillverkas per sats.
30000 liter RME på 2-4 dygn. Enklare kan det inte bli.

Biodiesel processor av en beg mjölktank eller växtskydds tank

Att göra sitt eget dieselbränsle  är enklare än att göra en sockerkaka.

Rapsdiesel Rapsdiesel Rapsdiesel Rapsdiesel Rapsdiesel Rapsdiesel Rapsdiesel är latbrukets dieselbränsle.  

Gör en egen biodiesel processor själv.

Bild på en biodiesel processor idé från Skeppsta Maskin AB

Exempel på RME processor som man kan göra själv av tankar mm.
Eftersom glycerolen är tyngre än RME så sjunker glycerolen till den undre tanken utan att behöva pumpa den. Lika med tvättvattnet. Tvättvattnet är tyngre än RME och hamnar i undre tanken också..

Skiss på hur man gör en kona i botten How to make a cone-botton

http://www.rsonline.se/cgi-bin/bv/info/converter.jsp?cacheID=seie   Enhetsomvandling.

http://www.lundberg-lagerstedt.se/convert/index.htm   Vikt omvandlare mm.

http://www.uddq.se/pound-till-kilo.php   Mått omvandlare

http://hemsidor.torget.se/users/b/bohjohan/convert/conv_s.htm#vol Omvandlare vikt volym mm.

http://www.kitchen-biodiesel.com/Biodiesel%20calculator.asp  Biodiesel calkulator
http://www.wedholms.com/t_beg/beg_01.htm#   Begangnade mjölktankar

http://curezone.com/conversions.asp 

MSDS sheet for biodiesel:
http://www.pipeline.to/biodiesel/research/files/BI%20MSDS.pdf

MSDS sheet for methanol:
http://www.sciencestuff.com/msds/C2091.html

MSDS sheet for NaOH:
http://www.sciencestuff.com/msds/C2582.html

MSDS sheet for KOH:
http://www.sciencestuff.com/msds/C2331.html

MSDS sheet for phenolphthalein:
http://www.sciencestuff.com/msds/C2226.html

- Vi ser biodiesel som en renodlad vinnarprodukt för jordbrukare, miljön och AGCO-produkter, säger Martin Richenhagen, verkställande ordförande och VD för AGCO Corporation. Till och med låga blandningar av biodiesel har visat sig reducera friktion, ge lägre underhållskostnader och förlänga utrustningens liv samtidigt som de är påvisat vänligare mot naturen och utgör nya marknader för våra kunders handelsvaror.-

 

 

Biodiesel processor av en beg mjölktank

 

Det är mycket säkert att arbeta utomhus med metanol och KOH.

 

Här en idé om hur man kan bygga med våg från våtutfodring till svinproduktion.

Tester kommer att göras med bara 1 tank. .Först häller man i metanol och sedan kaliumhydroxid.

Startar omröring i 10 minuter,

Sedan häller man i rapsoljan och kör omröring i kanske 15 minuter så att allt har blandat sig väl.

 

Vänta i kanske 1 eller 3 dygn. Nu suger man ur rme-n med ett rör med böj på i botten till en lagringstank med ventilation.

Ska man använda rme själv behöver man inte tvätta bort metanolen. Metanol är ett bränsle. Risk för korrosion i motorn tror jag är överdriven med den lilla mängd som är kvar.  Om man väntar att använda RME n 1 månad har metanolen avdunstat.

Metanol har en gastemperatur på +11 grader så den avdunstar i vanlig utetemperatur på sommaren.

Sedan pumpar man ur glycerolen.

 

Vi ser fram emot  hösten  2006 hur enkelt det är att göra RME i 1 tank billigt.  Tanken att göra RME har man kanske redan.

Det ska bli väldigt intressant att kunna göra RME billigt i den konkurrens om rapsfrö och den dåliga prisbilden på frökaka och glycerolen.   Det är inte roligt om investeringen inte går ihop.

 

 

När vi förestrar rå kallpressad rapsolja av raps direkt från TäbyPressen kommer metanolen att blanda sig med glycerolen och göra så glycerolen inte blandar sig med rapsoljan. Därför kan glycerolen tappas ur utan att RMEn (Biodiesel) som rapsoljan nu heter, kommer med ut.  Att få bort glycerolen som är den tjocka delen i rå kallpressad rapsolja, är viktigt för att kunna köra alla dieselmotorer med rapsolja. Rapsoljan heter nu RME eller Biodiesel.

Varningsföreskrifter för tillverkning av biodiesel.

Före innan man börjar överhuvudtaget med förestring till biodiesel, ska man läsa varningsföreskrifter på de olika insatsvarorna som ingår, såsom kaliumhydroxid KOH . metanol CH3OH, propanol alkohol och citronsyra. God ventilation. Skyddskläder, ögonskydd, ögonskölj  inandningsskydd klass P2  mm.
 

Ha alltid Varuinformationen och ögonskölj inom räckhåll om något händer

Ha även en sprit flaska sprit etanol åtkomlig för att använda om man av misstag får i sig metanol.
Om man av misstag fått i sig metanol bör man dricka etanol (det vill säga vanlig sprit) och hålla en hög etanolhalt i blodet i flera dagar (förslagsvis på sjukhus), då metanolens huvudsakliga giftverkan uppkommer först när den i kroppen dehydrogeneras till formaldehyd och senare myrsyra, istället för till acetaldehyd och senare ättiksyra som etanol gör. Om kroppen även har etanol att bryta ner kommer den att prioritera etanolen, och då kommer metanolen att passera genom kroppen med avsevärt mindre skadeverkan.

Sätt upp en skylt med tel till sjukhus och vad man ska göra när man handhar metanol.

Om olyckan är framme ring Giftinformationscentralen  08-331231
 http://www.giftinformationscentralen.se/ och till närmaste sjukhus

 

Om man får i sig metanol ska man omedelbart bege sig till sjukhus.
Man har någon timme på sig innan de giftiga nedbrytningsprofdukterna har
ackumulerats till farlig nivå. En dl är dödande dos för de flesta människor.
 

Etanolkoncentrationen vanlig sprit  i blodet ska ligga på mer än en promille, för att förebygga skador.
Det är klart att man kan dricka alkohol själv ,men i så fall under
tiden någon för en till sjukhus. Behandlingen nu för tiden består inte
endast att tillföra alkohol utan det finns medciner som är effektivare
och så kan dialys avlägsna metanolet ur kroppen tillsammans med
nedbrytningsprodukterna. Vid metanolförgiftning blir kroppen sur
(metabolisk acidos) och det måste också behandlad tillsammans med mera
symtomatisk behandling. Åk till sjukhus om olyckan är framme alltså! 

Hjärtliga hälsningar
Sven-Olof Ingemansson
 

Metanol smakar eller luktar inte annorlunda än vanlig alkohol (etanol) och kan därför förväxlas med eller säljas som sådan. Men redan i små doser kan metanol orsaka blindhet och leda till döden. Fem till tio milliliter metanol kan orsaka svåra förgiftningar och räcker för att man ska riskera att förlora synen.

När metanol förbränns i kroppen bildas skadlig myrsyra, som påverkar synen och hjärnan. En person som har druckit metanol kan vara symptomfri mellan 12 och 24 timmar. Under denna period utvecklas metanolförgiftningen. Därefter insjuknar personen med huvudvärk, yrsel, allmän svaghet, buksmärtor och synförsämring.

– Personer som tror att de har druckit hembränd sprit och sedan insjuknar med bland annat synrubbningar bör direkt söka sig till sjukhus. Om man snabbt kan konstatera metanolförgiftning och sätter in rätt behandling är sannolikheten större att personen klarar sig utan allvarliga skador, säger Sven-Olof Ingemansson, klinikchef på S:t Eriks Ögonsjukhus.

Vid allvarliga fall av metanolförgiftning kan man få epileptiska anfall och bli medvetslös. Risken att dö i metanolförgiftning är stor, och personer som överlever allvarliga förgiftningssymptom blir ofta helt blinda eller drabbas av synnedsättning.

Metanol används normalt inom kemisk industri och industriell produktion. Metanol säljs till allmänheten som T-sprit, K-sprit och spolarvätska.

För mer information, kontakta:

Sven-Olof Ingemansson, klinikchef, tel. 08-585 815 54,
e-post ingemansson@sankterik.se

Magnus Gjötterberg, medicinsk chef, tel. 08-672 32 11, e-post magnus.gjotterberg@sankterik.se
http://www.sankterik.se/templates/Page____2331.aspx

 

Försäljning av Metanol mm.

Swed Handling AB - Norrköping-Linköping
Tel. 011-24 84 84
Spårg. 9, Box 21, 60102 NORRKÖPING

Produktnamn Företagsnamn
METANOL AB ALFORT & CRONHOLM
METANOL BRENNTAG NORDIC AB
METANOL SUNCHEM AB
METANOL MASENS KEMISK TEKNISKA AB
METANOL UNIVAR AB
METANOL SKÅNE HOBBY AB
METANOL JAMS AB
METANOL GÖTEBORGS TERMOMETERFABRIK AB
METHANOL HELM SKANDINAVIEN A/S
METANOL ISOCHEM AB
METANOL SOLVECO CHEMICALS AB
METANOL SWED HANDLING AB
METANOL SIGMA-ALDRICH SWEDEN AB
METANOL SKANDINAVISKA GENETEC AB
METANOL VWR INTERNATIONAL AB
METANOL SVENSKA STATOIL AB
METANOL SKÅNE HOBBY AB
METANOL TAMRO MEDLAB AB
METYLALKOHOL BERGMAN LABORA AB
METANOL KEMEK AB
METANOL THORD OHLSSON KEM PROD AB
METANOL AB ALFORT & CRONHOLM
 

 

 

Metanol kan också kallas träsprit, därför att man förut framställde metanol genom att torrdestillera trä. Metanol är mycket giftig och kan orsaka blindhet. Egentligen är det inte själva träspriten som är farlig utan formaldehyden som metanolen omvandlas till när kroppen försöker bryta ner den. Formaldehyd är farligt för ögonen och nervsystemet, och det är den som kan orsaka blindhet. För att motverka denna process ska man
dricka
etanol
, då tar kroppen hand om den istället och omvandlingen till formaldehyd fördröjs. Kroppen kan då ta hand om den lilla mängd formaldehyd som utvinns och den blir heller inte skadlig för kroppen.

Om man av misstag fått i sig metanol bör man dricka etanol (det vill säga vanlig sprit) och hålla en hög etanolhalt i blodet i flera dagar (förslagsvis på sjukhus), då metanolens huvudsakliga giftverkan uppkommer först när den i kroppen dehydrogeneras till formaldehyd och senare myrsyra, istället för till acetaldehyd och senare ättiksyra som etanol gör. Om kroppen även har etanol att bryta ner kommer den att prioritera etanolen, och då kommer metanolen att passera genom kroppen med avsevärt mindre skadeverkan.
 

Information från  http://www.forza-motorsport.se/?url=doctor&id=528

Metanol kallas även träsprit (CH3-OH) drick den inte för då ser man lite dåligt efteråt.
Flampunkt +11 grader (Bensin strax under noll) oktan (RON) 105 grader celcius.

Nackdelar: Ett lägre energi-innehåll än bensin viket gör att det går åt nästan dubbelt så mycket metanol jämfört med bensin, mycket svårstartat på vintern på grund av den låga flampunkten.
Metanol är mer aggressivt mot metall och gummi plaster mm än bensin och det är viktig att vid längre perioder utan att använda motorn att man verkligen rengör allting annars så är den rävaröd inuti då den skall startas upp igen.
Sen så är det kanske inte en nackdel, men metanol brinner med osynlig låga.


Fördelar: Miljön, samt då metanol har högre oktan än bensin så kan man öka kompressionen, höja tändning och med detta plocka ut mer effekt utan att riskera att motorn spikar. Mellan 5-15 % högre effekt får man om man optimerar allt för metanoldrift mot motsvarande bensinmotor.
Skillnaden kan i extrema fall bli betydligt större på t.ex. modellmotorer där vi plockar ut 6,5 hk på 15cc med metanol drift krävs det 25-30cc för att få samma effekt av en bensindriven men ok då fuskar man lite med nitro på metanolmotorn men det är ändå betydligt högre än 15%.
En annan fördel med Metanol är att det inte är lika explosivt som bensin och kan släckas med vatten.


Men nu till svaret på frågan: Jag tror att det från början handlade lite om miljö när det gäller USA och metanolen, den är relativt ofarlig att slå ut, den blandar sig med vatten och påverkar inte miljön specielt. Men detta gäller ju som sagt när den är flytande, på grund av den låga avgastemperaturen minskar kväveoxid utsläppen vilket ju är bra, men koncentrationen av cancerframkallande ämnen ökar men det vet kanske inte jänkarna.

Framställer man sen metanolen av sopor och annan biomassa så bidrar inte utsläppen av koldioxid till växthuseffekten. Men metanolen är betydligt dyrare att framställa än bensin så därför används den inte så mycket kommersiellt men om staten skattebefriar eller kraftigt sänker drivmedelskatten för metanol och etanol så kommer också änvändandet att öka.

Så kort det är miljövänligare och tillåter samtidigt en effekt höjning på motorerna nackdelen är ju att man förbrukar dubbelt med bränsle vilket ger fler depåstopp.

Visst kan du blanda i en skvätt metanol men du lär ju inte märka någon större effektökning utan bara möjligen högre förbrukning.

Racedoktorn

 

 

Metanol: CH3OH data:
Kokpunkt: ca +65°c
Fryspunkt: ca – 98°c
Densitet 0.79
Kokpunkt +65 grC
Flampunkt +11 grC
Tändpunkt +470 grC

Metanol brinner med ren låga. Lågan kan bara ses i mörkt rum. 

Metanolångor är tyngre än luft, lägger sig på golvet i ett rum.

En  fördel med Metanol är att det inte är lika explosivt som bensin och kan släckas med vatten.
Metanol blandar sig med vatten och är därmed snällare mot miljön i vätskeform

Metanol som drivmedel till bensinmotorer.

Fördelar: Miljön, samt då metanol har högre oktan än bensin så kan man öka kompressionen, höja tändning och med detta plocka ut mer effekt utan att riskera att motorn spikar. Mellan 5-15 % högre effekt får man om man optimerar allt för metanoldrift mot motsvarande bensinmotor.
Skillnaden kan i extrema fall bli betydligt större på t.ex. modellmotorer där vi plockar ut 6,5 hk på 15cc med metanol drift krävs det 25-30cc för att få samma effekt av en bensindriven men ok då fuskar man lite med nitro på metanolmotorn men det är ändå betydligt högre än 15%.
En annan fördel med Metanol är att det inte är lika explosivt som bensin och kan släckas med vatten.
 

Kaliumhydroxid: KOH data:

Första hjälpen utvärtes
Torr kaliumhydroxid eller dess vattenlösning på huden: Skölj med vatten länge och väl, häll sedan på något surt - filmjölk, citronsaft, vinäger, svag ättika. Ögonen: Skölj 15-30 minuter med mjuk vattenstråle, t ex ur ett glas. 

 

Tillstånd som man bör ha om man bygger en byggnad som man har sin RME processor i.

 

Förvaring av kemiska ämnen

Se SÄIFS 2000:2 http://www.srv.se/RSDoc/SÄIFS2000-2%20konsol.pdf

Tillstånd vid olika mängder kemiska varor se http://www.srv.se/RSDoc/SÄIFS1995-3.pdf

Tvättvattnet  hur gör jag med det som innehåller glycerol och rester av metanol och Kaliumhydroxid.?

Kolla med Miljö och Hälsa i respektive kommun.

 

Vid öppen anläggning utomhus slipper man många kostnader och tillstånd.

Låter man höjdskillnader sörja för transport av oljorna i processorn, slipper man pumpar.  Om tiden får arbeta slipper man uppvärmingskostnad mm.

 

Laboratorieutrustningar se http://www.gtf.se      http://www.makab.se/index.asp
Se hemsida för köp av testutrustning bägare mätare mm. http://www.gtf.se/
Exempel:         http://www.gtf.se/sidor/catalog/picture.lasso?id=51320112
                      http://www.gtf.se/sidor/catalog/detail.lasso
 

1.   TITRATION av använd rapsolja, stekolja, begagnat fritösfett.

        Detta för att bestämma mängden inblandning av kaliumhydroxid

       (KOH) i processen. Ej nödvändigt på nypressad rapsolja från

       TäbyPressen.

Titration för att se FFA.

Titration är för att se hur mycket KOH som fodras för att få blandningen upp till pH 8 till 9 i processen

 

1                    Mät upp  1 gr  av kaliumhydroxid  alkalisk hög ph  90 % KOH på en vågskål.

2                    Mät upp 1 liter destillerat vatten i en 2 liters  bägare

                      (51-101526 BÄGARE HM PYREX 2000ML),

3                    Häll i 1 gr  av kaliumhydroxid KOH i 1 liter vatten i 2 liters bägaren

4                    Märk upp denna bägare med varningsskylt ”Lut/vatten Drick inte
5                    Mät upp 10 ml (PROPANOL: C3H7OH) propanol   i en 20 ml bägare.

                      Viktvärde :  10 ml Propanol (C3H7OH)  = 8 gr
6                    Häll i  1 ml av rapsolja i 10 ml propanol alkohol i 20 ml bägaren.
                     
Använd en graderad Pipett
(34-500315 PASTEUR M BÄLG 1,5ML)
7                    Märk upp denna bägare med varningsskylt ”
Olja/alkohol lösning
8                    Använd en graderad Pipett
(34-500315 PASTEUR M BÄLG 1,5ML) att
                      droppa 1 ml av ”Lut/vatten” i bägaren ”Olja/alkohol”
9                    Efter varje1 ml av ”Lut/vatten” som är påfyllt i ”Olja/alkohol” skall man kontrollera
                      ph värdet i Olja/alkohol lösning” . Detta görs med lackmus papper eller
                      ph mätare.

10                  Upprepa  steg 8 och 9  och räkna antal ml av ”Lut/vatten” som påfyllts i
                      ”Olja/alkohol lösning” för att komma upp till pH mellan 8 och 9. Mätare Checker
                      Det brukar inte behövas mer än 4 ml  av ”Lut/vatten”

11                  Använd följande regel. Antal ml  ”Lut/vatten” påfyllt i ”Olja/alkohol” = (X)

                      (X+9)=K

                      K= Antal gr av kaliumhydroxid  KOH som är nödvändigt att reagera

                      1 liter av använd rapsolja Formel:

                      Exempel (4+9)=13    13 gr per liter olja    

                      K brukar vara mellan 10 och 13, men det kan bli högre upp till 20 om oljan har varit

                      använd i mycket lång tid. Dubbelkolla

 

För använd eller gammal kallpressad  rapsolja, eller stekolja.

Densiteten på använd rapsolja är  0.911-0.913 g/mL          (Areometer)
Exempel: 1 till 2 år gammal kallpressad rapsolja kan man behöva 2-3 ml extra till std 9 gr Ca(OH)2 =13  gr.
Test i en liten sats före man kör den stora satsen på exempel 500 liter.

Blanda i en (blender) hushållsmixer 1.5 liter av glas och lock.

1 liter av använd rapsolja i en 2 liters glasbägare. Värm upp i vattenbad eller doppvärmare till +55 gr C
Efter flera tester har det visat sig gå bra i rumstemperatur + 16 gr C

140 ml av metanol
(METANOL: CH3OH)i en 0.5 liters glasbägare. ( I tabell nedan  11.3 % = 113 ml )
Om man använder upp till 220 ml metanol går processen lättare och säkrare.
220 ml av metanol
(METANOL: CH3OH)i en 0.5 liters glasbägare.
K
  g, av Kaliumhydroxid  alkalisk hög ph  90 %
KOH i en vågskål per liter rapsolja. Exempel 13 gr
Blanda Kaliumhydroxiden med metanolen i en bägare tills allt är löst och inga klumpar finns.
Vid omrörning tar det c:a 6 minuter för att KOH ska lösa sig i metanolen.


Häll denna lösning i hushållsmixern (blender) som det redan finns 1 liter rapsolja uppvärmd till c:a +55 grC i.
Kör hushållsmixern i c.a 1 minut. Låt sedan stå . Redan efter 2 timmar har det börjat bildas glycerol i botten i mixer bägaren.

 

För ny kallpressad  rapsolja från TäbyPressen.

Densiteten på kallpressad  rapsolja är  0.92 g/mL

Exempel: Nypressad  kallpressad rapsolja kan man behöva 0 eller 1 gr extra till std 9 gr KOH= 10 gr.  
Test i en liten sats före man kör den stora satsen exempel 500 liter.

 

Blanda i en (blender) hushållsmixer av glas och lock.

1 liter av ny rapsolja i en 2 liters glasbägare. Värm upp i vattenbad till +55 gr C eller doppvärmare.
Efter flera tester har det visat sig gå bra i rumstemperatur + 16 gr C
(140 ml av metanol i en 0.5 liters glasbägare. ( I tabell nedan  11.3 % = 113 ml ))
Om man använder upp till 220 ml metanol går processen lättare och säkrare.
220 ml av metanol (METANOL: CH3OH)i en 0.5 liters glasbägare.
9 gr. av kaliumhydroxid  alkalisk hög ph  90 % KOH i en vågskål per liter rapsolja Exempel 9 gr.
Blanda kaliumhydroxiden med metanolen i en bägare tills allt är löst och inga klumpar finns.
Vid omrörning tar det c:a 6 minuter för att KOH ska lösa sig i metanolen.
Häll denna lösning i hushållsmixern (blender) som det redan finns 1 liter rapsolja uppvärmd till c:a +55 grC i.
Efter flera tester har det visat sig gå bra i rumstemperatur + 16 gr C
Kör hushållsmixern i c.a 1  minut. Låt sedan stå . Redan efter 2 timmar har det börjat bildas glycerol i botten i mixer bägaren.
            

Om man använder NaOH Natriumhydroxid (sodium hydroxide) är det bara att byta ut kaliumhydroxiden (potassium hydroxide)  KOH både i titrationen och tillverkningen fullt utbytbart.
Det går då åt mindre NaOH 0.35% av volymen av rapsoljan  3.5 gram per liter av rapsolja + ev 2 gram för stekoljan.
Om man använder 20%
metanol  av volymen  rapsolja  för att genomföra förestringen skall man om man använder etanol ta 30% etanol  av volymen rapsolja. Använd endast 100% ren etanol ej  denaturerad med bensin.

Exempel på test för att lära sig. 
Tänk på ha läst säkerhetsanvisningarna. Inget spill i ögon och på kroppen.  Inget att andas in eller få i munen. Stå gärna utomhus när ni rör om i mätglaset.

2005-11-07 test utomhus

1   500 ml rå kallpressad rapsolja i ett mätglas 

2   14% metanol = 70 ml metanol+ 0.9% KOH  = + 4.5 gram KOH  omrörning i 6 minuter så att inga
     klumpar  finns kvar.

3   Metanol/KOH blandningen fylls på i mätglaset som det finns 500 ml rå kallpressad rapsolja i.

4   Jag rör om så att jag ser att allt har blandat sig i c.a 2 minuter.

5    Sedan ställer jag mätglaset utomhus , temperaturen är på natten + 7 grader C 
      och på dagen +13 grader C.

2005-11-09 test utomhus  2 dagar senare men glycerolet hade redan lagt sig på botten efter 12 timmar.

43 ml glycerol i botten av mätglaset  43/500                                            =8.6% glycerol
472 ml RME ljus och klar att man kan läsa tidning genom oljan.

Viskositet lika som vanlig dieselolja i min test  2 minuter 10 sekunder.         Ph 8.5

Denna olja är nu så bra att man kan hälla i dieselbilen direkt.

Man tillverkar inte mer RME på gårdsnivå utan att man kan förbruka den inom 1 månad.
Metanolen är då kanske kvar och inte dunstat bort.

Då får man även nytta av den kvarvarande metanolen i RME.

Vid tvättning tar man bort mycket energi.

Om man ökar upp 500 ml till 500 liters mjölktank eller växtspruttank så har man gjort RME på 2 dagar
utomhus.  Restprodukt är 43 liter glycerol

Om man tillverkar 5000 liter RME på ett år får man som restprodukt 430 liter glycerol. Detta får rum i en 1000 liters container på 2 års tillverkning av 10000 liter RME    Inget spill eller förorening av naturen.

Kostnad för att tillverka 9440 liter RME

Metanol     10000 liter Rå kallpressad rapsolja x 14% inblandning = 1400 liter x 7:- litern
Kostnad 9800:-

KOH          10000 liter Rå kallpressad rapsolja x 0.9% inblandning = 90 kg x 10,35 / kg

Kostnad  932:-

Total kostnad för tillsatsvaror 10732:-  / 9440 Liter RME    =  1.14:- litern

Spruttank eller begagnad  mjölktank  tillkommer . Omrörning finns ofta i mjölktanken.

Urtappning av RME ur tanken sker med att ett sugrör med en böj föres ned i tanken. Sugröret kan ha en vit skiva som ger signal om man sänker ned för djupt.  Sedan pumpas RME ur tanken och bara glycerol finns kvar i tanken som sedan tappas ur botten kranen.  Nu är det dags att göra en ny sats.
Denna teknik användes ofta när man tar ur rapsolan från en sedimenteringstank när man pressar rapsolja med en oljepress.

 

Exempel

Rapsoljans pris tillkommer.   Fröpris 2:-  3.3 kg frö x 2:-                                     =   6.60:-
Restprodukt frökaka billigt pris 1.50:-      2.3 kg                                                     =- 3.45:-
Vissa menar att vid eldning är frökakan värd minst lika som träpellets eller mer.
Då blir restprodukten  värd  4.60:- mot 3.45  ett mervärde på 1.15:-SEK

 

Kostnad för pressning 0.50:-                                                  =- 0.50:-

Total  för att få fram 1 liter rå kallpressad rapsolja                 = 2.65:- litern

SUMMA KOSTNAD RÖRLIG  för att framställa  1 liter RME      =  3.79:- SEK

 

Var inte för rädd att prova i en dieselmotor.

En dieselmotor klarar en inblandning av mellan 20 till 50% av oförestrad olja altså rå kallpressad rapsolja med dieselolja . En motor klarar en inblandning av bensin till till upp emot 30%. Detta står i instruktionsboken för Volvo 940 diesel.   
Att oljebolagen inte vill blanda in mer än 2% av RME är bara rädsla.  En inblandning med bara 2 till 5% av oförestrad rå kallpressad rapsolja skulle gå lika bra. Det är bara det att miljarder som  investeras i RME fabriker skulle då plötsligt bli överflödiga.  
Det finns mängder med exempel att det går bra att åka till Lidl först att fylla med matolja och sedan fylla med 50%  vanlig dieselolja.  Även exempel på 70% inblandning med rå rapsolja.

Med kundskap om viskositet, flampunkt, motorns konstruktion, temperaturer, och så vidare, finns det alla möjligheter för den som vill gå över till alternativ bränsle i en dieselmotor.

Dieselmotorns konstruktion är mycket lämplig för vegetabiliska oljor.
Det finns däremot inga garantier  när man tillverkar hemgjort bränsle gentemot motortillverkare.
Om något gått sönder på motorn och man kört på hemgjort bränsle gäller inga garantier.

Nu börjar vi att göra RME.

2.

Värm upp 500 liter rå kallpressad rapsolja i en isolerad tank till 55 Gr C (130GrF ). Elvärme i en isolerad tank.
Vanlig temperatur utomhus sommartid + 16 grc  går också men kan troligen ta längre tid med processen.

Denna tank kallas "Processortank" eller växtskyddspruta/  Mjölktankar      Värm genom att köra oljan genom en värmeväxlare eller genom el-doppvärmare.  Ett "hästtäcke kan man lägga över som isolering.  Eller ställ "processortanken" i solen en varm sommardag. Då går det enkelt att få upp värmen gratis.  Vanlig temperatur utomhus sommartid + 16 grc  går också men kan troligen ta längre tid med processen.
 

3.

Mät upp 4.5 kg KOH kaliumhydroxiden   och 110 liter Metanol CH3OH  som ska gå åt till den mängd rapsolja som ska förestras.
 

4.

Blanda ihop kaliumhydroxiden  0.90% av 500 liter = 4.5 kg  och metanol  110 liter i en tank "Alkohol/Metanoltank" helst rostfri tank med omrörare. Blanda ordentligt i 6 minuter till 10 minuter så att inga klumpar finns.

5.

Häll i och blanda in Alkohol/Metanol i "Processortank" eller topptanken  som nu har rapsolja som är uppvärmd till + 55 gr C.  eller + 16 gr C.
Pumpa runt ordentligt i 2 minuter Värmen till tanken slås av. Orörning slås av .
Kranen till bottentanken öppnas.
Låt sedimentera i 8 till 36 timmar .
Nu har glycerolen sjunkit till botten eller till bottentanken som innehåller tvål,KOH och  metanol mm..
Resterande RME innehåller tvål glycerol och metanol.
Glycerolen blir c.a 14 % av rapsoljans volym. Av  500 liter har du nu  c.a 70 liter glycerol.
Densiteten minskar på den råa rapsoljan till 0.88 från 0.92 när vi gjort bra RME av rapsoljan.

Densiteten på metanol (methanol) är 0.79  Densiteten för glycerol (glycerol) 1.228 vid +20GrC

6.
Med en tank under som samlar upp glycerolen har du nu bara RME i topptanken eller så kan man suga med ett sugrör ur rapsoljan "RME" ur topptanken  till en tank ytterligare som kallas "Tvättank". Genom att sänka ned ett rör med böj uppåt i tanken. Sugröret kan ha en vit skiva som visar nivån på glycerolen. När skivan inte syns är röret för långt ned, risk kan då vara att man får med glycerol med RME ut ur tanken. 
Otvättad RME har ett pH på omkring 9.

7.
Om man ska använda biodiesel direkt utan att lagra den i många dygn i en plåttank kan otvättad biodiesel användas direkt enligt vissa tester av Jusua Tikell.   Risk för rostskador kan inte uteslutas men det kan vara värt ett försök..  

Vid tvättning går viss energi bort . Metanol är ett bränsle.  Många småmotorer använder metanol för att höja effekten. speedway.
Indicar bilar på 3,5 liter storlek på motor  metanol-drivna motorn i en indybil producerar mer än 675 hk. Fyra gånger mer än en personbil.
att en indybil drar fem liter bränsle per varv på Indianapolis Motor Speedway.

 

Om man gör små satser som används direkt i en bil eller traktor kan man använda kvarvarande metanol som brändsle.

Tvättvatten är en kostnad att ta bort för miljön mm.

 

Tvättning av den färdiga RME med vatten  inblandning med 0,01% citronsyra:
Eller 10 ml/liter vatten av garvsyra eller ättika. Detta för att förhindra tvålbildning i tvättvattnet.
Detta för att få bort kvarvarande glycerol och metanol. Eller destillera bort metanolen.
Ex 1000 liter x 0.01% = 0.1 kg citronsyra

Detta gör man för att få ut överskottet av metanol och glycerol lättare

Spruta in vatten med lite citronsyra 10 ml = 0.001 liter (C6H8O7) av varje liter vatten i "Tvättanken" 1/4 vatten av 3/4 volym  RME samt blås luft genom vattnet och genom RMEn med ett munstycke i botten av tanken. Citronsyra inblandning i vattnet förkortar tvättningen. Rör om vattnet och RMEn i 5 minuter. Munstycket för omrörning kan användas av en eller flera  kompressorsil "stones" som gör att luften fördelas jämt. Vattnet skiktar sig i tanken. Det kan ta någon dag. Prova olika tider och sköljningar för att lära. Man kan även tvätta oljan vid ett senare tillfälle.
Fyll på nytt vatten  och tappa  ur vattnet 3 till 4 gånger tills det inte kommer ut något med tvål. Klart vatten och klart RME så att man kan läsa en text bakom oljan i ett dricksglas.. Vattnet från tredje fjärde gången kan användas till nästa sats direkt om den mellanlagras i en tank. Första tvättvattnet kan lagras i en särskild tank så att föroreningar lagras och tas bort när det blivit för mycket på botten. Använd 1000 liters lagringstankar av plast som finns att köpa begagnade billigt på annons.

Tappa nu ur RME till en "Torktank"  Enligt "From the Fryer to the Fuel Tank" går det att köra dieselbilar bra direkt med otvättad biodiesel.  Enligt ASTM standard bör det inte vara mer alkohol i bränslet än 0.2%

Otvättad biodiesel har ett PH på omkring 9.

8.
RME får nu stå i en öppen tank några dagar.  Metanol avdunstar . Vatten tappas ur i botten och vattnet dunstar bort ur RMEn
Låt RMEn stå och sätta sig i "Torktanken/Färdigtank"   Tappa aldrig ur från botten. Ta alltid urtappningen c.a 10 cm från botten när den ska användas till bränsle i motorfordon. Förvara "Torktanken/Färdigtank" i torrt och ventilerat rum.

9.

Filtrera RMEn till 5 mikron och använd olja eller lagra den upp till 6 månader i en mörk och torr tank i ett ventilerat rum. .

 

10.
Vinterisering:
För att undvika problem med att t ex bränslefiltret sätts igen vid kyla,kan bränslet förädlas ytterligare. Genom att kyla ner det till mellan -10 och -20 gr C följt av en filtrering eller sedimentering får man bort vaxprodukter och kristalliserat vatten.

Kontroll.
 

Färdig RME  väger 0.88 gr per liter vid 15.5 grader C använd  Hydrometer (Areometer)
 

Färdig RME ska ha ett pH på 7 = Neutral.

Flampunkt ska vara över >100

Viskositet samma som diesel se test

Blanda exakt 25 ml av biodiesel och upplösa den i exakt 225 ml av methanol i ett mätglas.

Biodieselen bör vara fullständigt löslig i methanolen som bildar ett klart ljust, och som visar sig  gradvis. Om inte, det finns pollution i biodieseln. . Finns det något oblandat biodiesel  längst ner i mätglaset? Om det finns, är din reaktion inte färdig, och detta kan ställa till besvär vid tvättningen av biodieseln senare.

Kör RMEn genom ett filter före användning i dieselmotorn.  För att sila bort föroreningar i tankar mm.

Packningar av gummi i dieselpumpar mm bör vara av Viton

Densiteten på metanol (methanol) är 0.79  Densiteten för glyserol
GLYCEROL: C3H5(OH)3 är
1.228 vid +20GrC  Rumstemperatur  är 1.476)
 

 

Uppstädning.
Glycerol.

Glycerol som lagras i över 1 vecka i fria luften gör glycerolet ingen skada i naturen. Kvarvarande metanol avdunstar i naturen. Glycerolet kan renas genom upphettning till +65 gr c i 10 minuter och därmed kunna säljas till industrin.
Glycerolet kan komposteras.   Information om att göra tvål att tvätta händerna med finns i häftet "From the Fryer to the Fuel Tank"  skriven av Joshua Tickell

                                                                                    Tvättvattnet.

Vissa vill hävda att det går bra att  hälla i en urinbrunn och sedan sprida den på jordbruksmarken.

Swed Handling AB - Norrköping-Linköping
Tel. 011-24 84 84
Spårg. 9, Box 21, 60102 NORRKÖPING

 

   2005-05-02  Cirkapris                                  Pris SEK       Förpackning       à        Kostnad per liter tillverkad RME

                                                                                                                                 Rörlig kostnad

Rapsolja kallpressad   Egen tillverkning        4:- / Liter                                                      4:- Kr                              

 

Natriumhydroxid   NaOH                             5,25 / kg         Säck 25 kg

 

Kaliumhydroxid  KOH                                12:- / kg        säck 25 kg              9 gr             9.3 öre                  

 

Citronsyra                                                    8,90 / kg         säck 25 kg             0.1 gr      

 

Metanol                                       4,70 / kg   3.76.- /liter  Container 800 kg       150 ml           56 öre

                                                                    8.70 / kg         fat 165 kg

                                                                    9.00 / l            dunk 25 l

 El                                                               0.70:-  /kW                              0,06 KW         4.2 öre                            
 

Total rörlig kostnad för att tillverka  1 liter RME                                                        4:70:-KR

 
1    Pour  500 Litre raw rapsoil  in an agricultural pesticide sprayer..
2    Approximately 14 % to 22% of rapsoil = 70 litres to 110 litres methanol blend mix with 4.5 kg
      kaliumhydroxid KOH
  potassium hydroxide.
3    Mix good before you pour in it in the tank, no clods.
   Warm up 60- 70 Gr C
   Mix 2 - 3 hours.
6    Stand 2 - 3 days.

      There are now RME and glycerol in the tank . Then you can wash the RME with water and air.
   RME pumps to another open tank.
      The metanol evaporates.
8    Test with a density meter.  RME 0,88     (Raw rapsolja 0,92)  PH 7
   Ready to use to tractors and cars.
10  Let the glycerol out of the tank.  Start a new batch
      Biodiesel Processor   Biodiesel Processor in an agricultural pesticide sprayer..

 

Warning. There are some rules to handle methanol, CH3OH.

Natriumhydroxid  NaOH, (Sodium hydroxide.     Potassiumhydroxide KOH,  and citric acid C6H8O7.
 

 In winter mix  RME with 60% common winter diesel to get better viscosity.

Skeppsta Maskin AB do not take responsibility of these instructions.

Information om hur man kan utveckla sin biodieselprocessor

http://www.lundberg-lagerstedt.se/convert/index.htm   Vikt omvandlare mm.

http://hemsidor.torget.se/users/b/bohjohan/convert/conv_s.htm#vol Omvandlare vikt volym mm.

http://www.kitchen-biodiesel.com/Biodiesel%20calculator.asp  Biodiesel calkulator
http://www.wedholms.com/t_beg/beg_01.htm#   Begangnade mjölktankar

Biodieselprocessor kan utvecklas med styrning från FUNKI 2000  våtutfodrings styrning. Våg, omrörning mm

Blandningskar med våg omrörning finns redan att köpa från FUNKI 

 

Styrning av biodieselprocessor går perfekt med redan befintlig utrustning till våtutfodring för grisar

FUNKI 2000   Eller beg FUNKI 4500 S  Eller annat fabrikat .  Dessa system kan redan sköta automatisk fyllning. omröring, tömning, blandning, hålla reda på tider mm. Ett helt färdigt biodiesel processor styrning från ett redan välkänt fabrikat med service i hela världen. Ett säkert system för framtiden.  Luftventiler  mm. 

   Blandningskar  .  Dataskärm  

Mätningen av de olika tillsatsvarorna kan vara lastcell kopplat till en PLC  Gör en vågram under hela biodieselprocessorn för att kunna väga noggrant. Eller tillverka en  körvåg på ex. 30 ton kan alltid vara bra att ha som man även kan använda till biodiesel . Flödesmätare kan monteras.  Ventiler och kranar kan vara med pneumatiska manöverdon som kan styra flödet till olika tankar.  Kompressorn som därvid används kan användas för att blåsa luft i RMEn för att tvätta den när RMEn är färdig för tvättning. Det blir då en bättre rening

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Kalciumhydroxid  Data Kalciumhydroxid, eller släckt kalk

En bra sida är :

http://journeytoforever.org/biodiesel_make2.html

 

 

FAKTA OM RÅ KALLPRESSAD RAPSOLJA

Från hemsida
http://www.oilpress.com/data-rape.htm Rapsolja från raps. Rapsfrö som odlas på jordbruksmarken.

Rå kallpressad Rapsolja som  kan användas i alla dieselmotorer är olik vanlig dieselolja på 3 olika områden.

1    Rapsoljan måste vara färsk,  inte för gammal, den måste smaka gott. Ej över 1 år. Ej oxiderad. Kolla datum.
2    Rapsoljans viskositet är för hög.  Med värme genom uppvärmingsenhet 
      http://www.oilpress.com/rape-therm-valve62-2002-03-21.jpg
      får man ned viskositeten till dieseloljans nivå. Viktigt för att pumpelement ska hinna med att fyllas och att
      insprutnings  mekanik inte ska komma till skada.
3    Flampunkten. Flampunkten är mycket högre på rå kallpressad rapsolja än vanlig dieselolja.
      Genom att låta motorn värmas upp genom  körning med vanlig dieselolja till arbetstemperatur får man upp
       temperaturen
 i motorns förbränningsrum till över 320 grC .  Genom att motorn är varm förbränns den råa
       rapsoljan bra. Utan koksning.

      Allt detta övervakas av en kontrollenhet http://www.oilpress.com/controller-SMAB-2.JPG som sköter all
      övervakning av att alla temperaturer och tider sköts automatiskt.

Viskositet rå rapsolja:            Rå Rapsolja             Dieseloljor
                                                 
                                      MK1                       D32                  D10 

Förvärmning av  till                             100 grC          ca 7.8 cSt
                                                          80 grC            ca 11.7 cSt

                                                          50 grC            ca 25.3 cSt
                                                     
    40 grC            ca 33.8 cSt    2.0 cSt             2.5 cSt         2.9 cSt

                                                          30 grC            ca 47.0 cSt
                                                     
    20 grC            ca 72-75.0 cSt
                                                     
    -10 grC                                  7,0 cSt             8.5  cSt     13,5 cSt
                                                     
    -15 grC                                  9.5 cSt            13.5 cSt       
                                                     
    -30 grC                                  16  cSt              22  cSt         

Blandning med 33% rapsolja
med 67% vanlig diesel MK1                 20 grC              ca 9.0 cSt

Tester som gjorda vid Statens Maskinprovningar Meddelande 3106

Ultuna 1987-06-18 visar att vissa dieselmotorer fick större effekt samt mindre bränslförbrukning med rå rapsolja som blandades med 67% vanlig diesel. Inte någon av traktorerna hade extra värme på bränslet förutom  den värme som är normalt alstras från motorrummet. 
 

Fahrenheit +32 = 0 grC       100 grC = 212 Fahrenheit
 

 

Omvandlingstabell

  kelvin Celsius Fahrenheit Rankine Delisle Newton Réaumur Rømer
Absoluta nollpunkten 0 K -273,15 °C -459,67 °F 0 °Ra 559,73 °De -76,61 °N -218,52 °Ré -135,9 °Rø
Vattnets fryspunkt 273,15 K 0 °C 32 °F 491,67 °Ra 150 °De 13,53 °N 0 °Ré 7,5 °Rø
Människans kroppstemperatur 310,15 K 37 °C 98,6 °F 558,27 °Ra 94,5 °De 25,74 °N 29,6 °Ré 26,93 °Rø
Vattnets kokpunkt 373,15 K 100 °C 212 °F 671,67 °Ra 0 °De 46,53 °N 80 °Ré 60 °Rø

 

 http://www.lundberg-lagerstedt.se/convert/index.htm   Vikt omvandlare mm.                            

DATA:

                                Rapsolja 20GrC                     Dieselolja Din EN 590
Värmevärde Eff MJ/kg         37.6                                                                              42.8
Densitet 20 grC                      0.92                                                                            0.86
Värmevärde MJ/kg              37.2                                                                               42.8
Värmevärde MJ/L                34,4                                                                               35,2
Viskositet 20 GrC mm2/s     69-75                                                                            2-8
Cetantal                               51                                                                                  <49
Fosforinnehåll ppm                 9
Vatteninnehåll ppm               64
Lägsta flyttemperatur            -16-20GrC
Flampunkt                            +325 C                                                                          +40-+55 C
Svavel %S                            <0.01                                                                            <0.0
Kol %C                                77.6                                                                              86.3    
Väte %H                               11.7                                                                              13.7
Syre %O                               10.5                                                                              <0.03
Vaxutfällning början
kan ske  vid                           <+ - 0 GrC                                                                   -20 GrC
Jodtal                                    94 - 106
Kokstal vikt%                       0.43                                                                               <0.20
Askhalt vikt%                        0.079                                                                             <0.01
Syretal mg KOH7g                2.4
Vattenhalt volym %                <0.05                                                                             <0.05
Korrosion 3 h vid 100GrC <1                                                                                      <1
Blandbarhet med 67%
dieselolja                                 God

Lägsta flyttemperatur.       Bör ligga på -25 GrC Inblandning av 30 till 40 % lysfotogen på vintertid..
                                        Sommartid räcker -10 GrC.
Kokstal:                           Bestäms genom Ramsbottoms metod.

Askhalt:                           Max 0.01 vikt-% Avser närmast att begränsa mängden av slitande beståndsdelar
                                        i bränslet. Mängden obrännbara ämnen i procent av torrvikten.

Viskositet:                        Bär ligga mellan 2 till 8 cSt. Under 2 kan ökat läckage vid  pumpelementen och därvid
                                        för lågt tryck i spridare. .
                                        För hög blir det dålig förbränning Vanlig MK1 dieselbränsle har hög
                                        bränsleförbrukning lägre effekt och kortare livslängd på insprutningsutrustningen
                                        Anledningen till den lägre effekten är en lägre densitet vilket ger ett lägre energiinnehåll
                                        per liter bränsle. Dessutom  är viskositeten lägre vilket ger mer läckage mellan de olika
                                        komponenterna i pumpen.  Med Rapsolja förhindras problem med för låg viskositet.
Vattenhalt                         Vatten blandar sig inte i rå rapsolja. Vattnet lägger sig på botten.

Cetantal:                         Tändvillighet på en skala från 0 till 100 under de i dieselmotorns
                                       egenskaper. Provmotor C.F.R.  Normalt cetantal är 50cSt

Svavelhalt                         Att svavelhalten är låg på rapsolja mindre än 0.05 vikt% är positivt
                                        med hänsyn till agasemissionen och smörjoljeförsmutsningen.

Stelningspunkt:                Högsta temperatur där oljan stelnat Stelningspunkt ligger ca
                                        3 grC under flytandetemperatur.

Fosfor innehåll:                 Bör inte vara högre än 20ppm Försämrar rörligheten på
                                        kolvringar som kan fastna i spåren.

Flampunkt:                        Lägsta temperatur som oljan avger tändvillig olja som kan antändas
                                         med låga över oljeytan.
                                        Rapsolja är inte brandklassat och kan inte explodera. Fordonskrockar mm.
                                        Man kan med en svetslåga svepa över rapsoljan oljan
                                        och i oljan utan att rapsoljan antändes. Gör gärna ett eget test för att lära
Brandfarlig                     Nej  Rå kallpressad rapsolja räknas ej som brandfarlig.
                                        B
randfarlig vätska endast om flampunkten är 100 oC eller lägre
                                        Bensin flampunkt -0  till -30GrC
                                        Bensinångan vid test , som bildas redan vid -30 °C, är mycket brännbar och eftersom den
                                        är tyngre  än luft så rinner den över kanten på bägaren när den fylls med vatten. Ångorna

                                        rinner då  ned till värmeljuset  nedanför och antänds.
                                        Fotogen flampunkt     +38 GrC

                                        Diesel                         + 55 GrC

                                        Metanol                      +11 GrC
                                        Etanol                         +17 GrC

Att tänka på när man använder RME

Garantier| Gummi och färgkvalitet| Rengöring av tankar |
Lagringstid| Kyla

Information från  http://www.ecobransle.se/produkt/produkt.html  Datablad från ecobränsle

 


                                                                Filtrering:
Bränslefilter:               C.a 0.06 mm
Öppning i spridare:   
  C.a 0.2 till 0.35 mm

http://www.lundberg-lagerstedt.se/convert/index.htm   Vikt omvandlare mm.

http://www.kitchen-biodiesel.com/Biodiesel%20calculator.asp  Biodiesel calkulator

 

Dieselbränsle - Kvalitet och funktion

Tillbaks till tipssidan!


 

Dieselbränsle -
Kvalitet och funktion

Allmänna kvalitetskrav


 

Bränslets sammansättning spelar en viktig roll för motorernas funktion, livslängd och emissionsbild. För att uppnå specificerad prestanda ifråga om effekt och bränsleekonomi, samt för att kunna uppfylla de emissionskrav som myndigheterna ställer ska endast bränslen som uppfyller lagkrav samt nationella och internationella standarder användas. Dessa standarder är minimikrav för marknadsbränslen, och oftast framtagna i samarbete mellan oljebolagen och bilindustrin. Exempel är:


 

 • EN 590 (med nationellt anpassade köldkrav)
 • ASTM D975 No 1-D, 2-D
 • JIS KK 2204


   

  I några länder ställer av miljöskäl högre krav på bränslekvaliteten än vad basstandarden anger, som t.ex. i följande länder:


   

 • Sverige - Miljöklass 1 och 2
 • Finland - s.k. Citydiesel
 • Danmark - Speciell kvalitet för bussar och distributionsfordon
 • Kalifornien - CARB-specifikation


   

  Dessa bränslen uppvisar bättre avgasemissioner än standardbränsle och kan därför rekommenderas.   

  Svavelhalt


   

  Svavelhalten i dieselbränsle bör vara så låg som möjligt. Svavlet omvandlas till svaveloxid i motorn för att sedan övergå till svavelsyra i atmosfären och bidrar därigenom till försurningen. Partikelutsläppen ökar med ökande svavelhalt. Om svavelhalten i bränslet överstiger 0,5% måste rekommenderat oljebytesintervall halveras. Bränslen med extremt låg svavelhalt, exempelvis miljöklassade bränslen, tillåter inte en förlängning av oljebytesintervallet. Se vidare i instruktionsboken.   

  Viskositet och densitet


   

  Viskositet och densitet har en viss koppling till motorernas prestanda, emissioner och livslängd. Ovanligt hög viskositet och densitet kan påverka avgasemissionerna negativt och kan förkorta insprutningsutrustningens livslängd.


   

  Rekommenderade intervall är för:


   

 • Viskositet; 1,5cSt - 4,5cSt vid +40 grader C
 • Densitet; 810 - 860 kg/m3 vid +15 grader C   

  Smörjförmåga


   

  Volvo Penta kräver en smörjbarhetsgräns på maximalt 460 my m vid 60 grader C, enligt HFRR-testet (ISO 12156).   

  Tändegenskaper, cetantal


   

  Kort tändfördröjning (högt cetantal) är viktigt för låga emissioner, särskilt på lågemissionsmotorer. Vid lågt cetantal (40-43) ökar kolväten (lukt), kväveoxider, partiklar och motorljud. Även motorns startbarhet försämras avsevärt. Volvo Penta rekommenderar att cetantalet skall vara över 45 med hänsyn till teknik och över 53 med hänsyn till emissioner.   

  Vatten och partiklar


   

  Man skall se till att vatten och partiklar inte förekommer i bränslet och i bränsletanken, eftersom det orsakar korrosion och slitage på insprutningsutrustningen. Vattnet underlättar även bakterie- och svamptillväxt i tanken, vilket gör att filter sätts igen. Vid kyla kan vatten som inte lösts frysa och blockera bränsletillförseln. I länder där vatten och partiklar är vanligt förekommande i bränslet måste alltid ett förfilter med vattenavskiljare monteras.   

  Köldegenskaperna


   

  Bränslets köldtålighet anges av dess filterbarhet i kyla. I de nationella standarderna specificeras vilka köldkrav som gäller för dieselbränslet i olika geografiska regioner och under olika årstider. Oljebolagen är ansvariga för att köldegenskaperna är tillräckligt goda året om.   

  Tillsatser


   

  Det är alltid oljebolagen som är ansvariga för att rätt mängd tillsatser finns i bränslet med avseende på tändförmåga, smörj- och köldegenskaper. Volvo Penta tillåter inte användninga av andra bränsletillsatser eller tillsatser av andra typer av bränslen. Volvo Penta tillåter ingen efteriblandning av tillsatser eller andra bränslen i tanken.


   

 • Fotogen: Volvo Penta godkänner inte användning av fotogen i bränslet.
 • Bensin: Volvo Penta godkänner inte användning av bensin i bränslet.
 • Alkohol: Volvo Penta godkänner inte användning av alkohol i bränslet.
 • Dieseltillsatser (boosters): Volvo Penta godkänner inte användning av dieseltillsatser i bränslet.
 • Biodiesel/RME: Volvo Penta godkänner inte mer än 5% inblandning av RME i dieselbränslet. All biodiesel med inblandning av RME måste först blandas av bränsleleverantören. Volvo Penta rekommenderar också att när dessa typer av bränsle används så skall oljebytesintervallet minskas med 50%.
 • Använd motorolja och tvåtaktsolja: Volvo Penta godkänner inte användning av använd motorolja eller tvåtaktsolja i bränslet.
 • Flygbränsle/militärbränsle: Volvo Penta godkänner inte användning av flygbränsle/militärbränsle i dieselbränslet.   

 •  

  Länkar till andra företag som håller på med biodiesel.

  Ett särskilt tack till Joshua Tickell med sin information "From the Fryer to the Fuel Tank"

  Joshua Tickell http://www.biodieselamerica.org/biosite/index.php?id=141,0,0,1,0,0

  Joshua Tickell http://www.veggievan.org/

   

  Länkar från  http://journeytoforever.org/biodiesel_make.html

  Mycket information för att göra sin egen biodieselprocessor billigt.

   
  journeytoforever är bra site för information om förnyelsebar energi

  Hazards Test-batch mini-processor Simple 5-gallon processor
  Journey to Forever 90-litre processor The 'Deepthort 100B' Batch Reactor
  Ian's vacuum biodiesel processor Chuck Ranum's biodiesel processor
  Micro-Production System for Biodiesel 833 Gallon Per Day Batch Plant
  K.I.S.S. processor Pelly "Model A" processor "Foolproof" method processors
  The touchless processor
  Continuous reactors  How to make a cone-bottomed processor Biodiesel technology Ageratec  Carryon  Fuelmeister

   

   Bioprocessor från Ageratec, Carryon, FuelMeister.  Ageratec Carryon är svensktillverkad och Fuelmeister är från USA.  Eller du gör en biodieselprocessor själv och  med en en TäbyPress göra ditt eget dieselbränsle .
   Eller köp rapsolja från oljepressare  eller LIDL  och processa.

  Företag som satsar i Sverige.

  Flera stora rapsoljetillverkare satsar nu stort i Sverige  se ECOIL  10 miljoner satsas på utrustning  i Kungsör enligt ECOIL hemsida . Se  http://www.ecoil.se/regeringsuppvaktning05.08.pdf  de kallar rapsoljan för " Den nya tekniken"

  EKODIESEL.se är ett  annat företag som satsar i Sverige se http://www.ekodiesel.se/products.html

  Se  Ekodiesel satsar 3 miljoner

  Redan till våren 2006 ska  Svenska Ecobränsle AB kunna börja tillverka sin biodiesel "investera 35 miljoner kronor och anställa 15 personer"

  Smedberga gård satsar med Klimp-bidraget på 26 miljoner som regionen fick av Naturvårdsverket för att minska skadlig klimatpåverkan. Projektet Energifabriken får 2,5 av de tre miljoner som satsas på biodiesel i länet.

  Lantbrukare satsar på biodiesel
  Scanoil

  Scanoil has recently taken the decision to invest in the first of several plants in Europe, of which the first plant for processing of vegetable oil seed for the rapidly growing Bio Diesel and Bio Fuel market will be located in Sweden. The plant will have an annual capacity of 300.000 Mt and commence production in 2007.

  http://www.scanoil.com/main.htm

   

  Fler kommer att satsa med pengar från utvecklingsfonder och investerare med mycket pengar.

  Vi får se hur många det platsar på marknaden när alla ska köpa rapsfrö av lantbrukare.

  När frökakan ska avyttras. När glycerolet ska avyttras. När restprodukter som är förorenade med metanol och KOH eller andra katlysatorer ska avyttras.  Det är ett pristak för RME olja och den ligger minst  under vanlig dieselolja i pris.

  För lantbrukare måste den ligga minst 3:- under vanlig diesel därför att lantbrukare får 2:- från staten per liter.

  Ingen vill få problem med dålig rme på marknaden. Då är det bättre att vänta och se hur det går på marknaden.

  Några kommer att lyckas och några kommer att bara göra slut på pengar. Några tillverkare kommer att tröttna på massa  tel samtal om frågor och reklamationer på RME oljan..

   

  Bäst är det att lära sig a´tt göra biodiesel själv enkelt i en beg mölktank och utfodra djuren med frökakan.

  Då vet du vad du använder. Vad för olja du har och vad för foder du använder.

  Oljan pressar du på en TäbyPress   www.oilpress.com

  .
   

   
  Startsida / Pressinfo

  05-11-23 Preem och Perstorp i samarbete

  Preem och Perstorp i samarbete om produktion av förnybart fordonsbränsle

  Produktionsstart årsskiftet 2006/2007

  Preem Petroleum AB och Perstorp AB inleder ett samarbete i syfte att öka försäljningen av förnybara drivmedel i Sverige. Perstorp kommer att bygga en ny fabriksenhet för produktion av rapsmetylester (RME). Anläggningens kapacitet kommer initialt att vara cirka 60.000 m3 per år, men är planerad att snabbt kunna expandera i takt med att marknadens behov ökar.

  Rapsmetylester (RME) är en förädlad produkt från europeiskt odlad raps som används som en förnybar komponent att blanda i diesel eller som ett helt eget drivmedel.

  "Vi är mycket glada över att ingå ett samarbete med Sveriges största oljebolag Preem som är en professionell och ledande aktör på fordonsbränslen. Marknaden för förnybara fordonsbränslen är en ny nisch för oss som vi bedömer har en enorm framtida potential, säger Lennart Holm, VD och koncernchef Perstorp AB.

  Samarbetet innebär att Perstorp tar hand om produktionen och att Preem tar hand om försäljning och distribution.

  "Att utveckla och introducera förnybara drivmedel som komplement till våra petroleumprodukter är en viktig del i vår produktstrategi. Just nu arbetar vi på att få gehör hos regering och myndigheter för en inblandning på 5% av förnybar RME i diesel. Med Perstorp som samarbetspartner har vi garantier för säker och stabil produktion vilket är av yttersta vikt för oss för att klara av en ökad inblandning av förnybara komponenter i diesel", säger Michael G:son Löw, VD och koncernchef Preem Petroleum AB.

  Produktionen av rapsmetylester(RME) startar i full skala årsskiftet 2006/2007. Ambitionen är att efterhand kunna täcka Sveriges behov av RME för en 5% inblandning i diesel. Investeringen i produktionskapacitet sker i Perstorps fabrik i Stenungsund där befintlig infrastruktur kommer utnyttjas för produktion av RME.

  Press och mediafrågor:
  Thomas Ögren, Presschef Preem Petroleum AB, mobil 070 - 450 10 01
  Lennart Holm, VD och koncernchef Perstorp AB, tfn 0435 - 382 27
  Lars Lind, Sitechef Site Stenungsund, Perstorpkoncernen, tfn 0303 - 72 86 76

   

  METANOL

   

  Metanol brinner med ren låga. Lågan kan bara ses i mörkt rum. 

  Metanolångor är tyngre än luft, lägger sig på golvet i ett rum.

   

  Alkoholer

  Skrivet av: Elin Malm  METANOL: CH3OH
  Annat namn: träsprit, metylalkohol

  Metanol kan också kallas träsprit, därför att man förut framställde metanol genom att torrdestillera trä. Metanol är mycket giftig och kan orsaka blindhet. Egentligen är det inte själva träspriten som är farlig utan formaldehyden som metanolen omvandlas till när kroppen försöker bryta ner den. Formaldehyd är farligt för ögonen och nervsystemet, och det är den som kan orsaka blindhet. För att motverka denna process ska man
  dricka
  etanol
  , då tar kroppen hand om den istället och omvandlingen till formaldehyd fördröjs. Kroppen kan då ta hand om den lilla mängd formaldehyd som utvinns och den blir heller inte skadlig för kroppen.
   
   


  Metanolens omvandling till formaldehyd utnyttjar man inom industrin där man på kemisk väg framkallar den omvandlingen. Formaldehyd används bl.a. som svampbekämpningsmedel och kallas även för metanal eller formalin.
  Metanolen är färglös och mycket lättantändlig. Framställningen av metanol som görs industriellt "sätter ihop" kolmonoxid (CO) med två stycken vätgasmolekyler (2 H2) under mycket speciella förhållanden. Metanol används som lösningsmedel och framställning av flera organiska föreningar. Den används också som motorbränsle i många länder.
  Kokpunkt: ca 65°c
  Fryspunkt: ca – 98°c
  Densitet 0.79
  Kokpunkt 65 grC
  Flampunkt 11 grC
  Tändpunkt 470 grC

  Om man använder 20% metanol  av volymen  rapsolja  för att

   genomföra förestringen skall man om man använder etanol ta
   

   30%etanol  av volymen rapsolja.  Bara använd 100% ren etanol

   ej  denaturerad med bensin.

  Lite mer om metanol som drivmedel:
  Metanol eller träsprit har länge använts som ersättning för bensin. Metanol är en giftig alkohol som har betydligt lägre energiinnehåll än bensin. Det går åt ungefär dubbelt så stor volym metanol som bensin för en given körsträcka. Det låga energiinnehållet medför att munstycken och andra flödesareor i bränslesystemet måste göras betydligt större än vid bensindrift, för att energitillförseln ska hållas konstant.
  Metanol är aggressivt mot vissa metaller och plastmaterial varför många komponenter i bränslesystemet måste bytas ut om metanol i ren form eller som blandnings-komponent ska användas. Avgaserna från metanol innehåller myrsyra som kan ge upphov till korrosionsskador i motor och avgassystem. För att minska risken för skador måste smörjoljan anpassas för metanoldrift.
  Ångtrycket är betydligt lägre än för bensin. Det medför återgärder måste vidtas för att möjliggöra köldstarter. En metod är att blanda metanol med bensin. Blandningar mellan bensin och metanol är inte stabil under alla omständigheter och det finns risk för fasseparation om vatten läcker in eller kondenserar i bränsleförråd eller tankar.
  Metanol påverkar sammansättningen hos avgaserna och ger även lägre avgas-temperatur. Kväveoxidemissionerna är lägre på grund av lägre förbrännings-temperatur. Andelen av det cancerogena ämnet formaldehyd är emellertid högre än vid bensindrift. Den låga avgastemperaturen i kombination med det låga ångtrycket och mycket högt ångbildningsvärme medför att det är svårare att nå låga utsläpp av oförbränt bränsle under kallstarter.
  Metanol har högre oktantal än bensin varför det är möjligt att höja kompressions-förhållandet eller tidigarelägga tändtidpunkten och därigenom öka verkningsgraden. En motor optimerad för metanol kan reducera energianvändningen med ca 10%.


   


  ETANOL: C2H5OH
  Annat namn: etylalkohol, vanlig sprit

  Den alkohol som finns i öl, vin och sprit är etanol men den används flitigt inomindustrin för framställning av bl.a. lösningsmedel och plast.
  Etanol är ett nervgift som bedövar hjärncellerna.
  Det är levern som tar hand om alkoholen och försöker att bryta ner den. Levern är inte van vid att ta hand om alkohol så den ställer om sig och producerar fett som tillsist bildar ärr. Efter ett tag när levern är alldeles förstörd kan den inte ta emot mer gift och kallas då skrumplever.
  Både etanol och metanol kan användas som bilbränsle men är, jämfört med bensinen, för dyrt för att kunna användas på allvar.
  T-röd, T-blå och K-sprit är namn på s.k. teknisk sprit. Största delen av teknisk sprit innehåller etanol, men man har även blandat i odrickbara ämnen som t.ex. metanol och propanol. Därför går inte teknisk sprit att drickas som framkallar kräkningar och svåra komplikationer för kroppens organ.
  Framställningen av etanol görs bl.a. genom att man låter speciella jästsvampar omvandla socker till alkohol. Men om alkoholkoncentrationen överstiger 16 % dör jästsvamparna. Så ifall man vill få en högre koncentration så måste alkoholen destilleras. Det kallas då att spriten bränns.
  Helt ren etanol är en färglös vätska med stark, kraftigt brännande smak. Etanol väger lite mindre än vatten.
  Kokpunkt: ca 78°c
  Fryspunkt: ca –111°c


  GLYKOL: C2H4(OH)2
  Annat namn: etandiol

  Glykol är en söt, färglös, vattenlöslig, trögflytande och giftig vätska. Den används bl.a. för att framställa polyesterfibrer, kylmedel och även som frostskyddsvätska i motorer. Glykol används flitigt inom flygbranschen där den håller vingarna isfria på vintern.
  Glykol är som etanol fast med två OH-grupper istället för en. Det är en OH-förening bunden till två stycken kolatomer. Den kan kallas för etandiol och man kan genom det namnet höra hur glykol är uppbyggd:
  Etan står för att två kolatomer har en enkelbindning mellan sig,
  di står för två och -ol står för OH-förening.
  Etandiol har alltså två kolatomer och två OH-föreningar och då blir formeln C2H4(OH)2.
  Glykol medför en lägre fryspunkt och kan därför blandas i bilarnas kylarvatten för att inte kylaren ska frysa sönder.
  Glykol är mycket giftigt och det räcker att dricka små mängder för att döda en människa. De luktfria ångorna är även de giftiga.
  Kokpunkt: ca 197°c
  Fryspunkt: ca -17°c

  PROPANOL: C3H7OH
  Annat namn: propylalkohol

  Propanol ingår i finkelolja och används när man framställer estrar.
  Estrar är föreningar som bildas av alkoholer och organiska eller oorganiska syror:
  Alkohol + syra = ester + vatten
  Isomeren isopropanol framställs av propen och används inom industrin som lösningsmedel.
  Kokpunkt: ca 97°c
  Fryspunkt: ca –126°c

  Glycerol (även känt under det gamla namnet glycerin) är en något trögflytande trevärd alkohol, 1,2,3-propantriol (C3H5(OH)3). Glycerol är färglöst och har en sötaktig smak. Till skillnad från de flesta andra alkoholer är glycerol ej giftigt. Glycerol används bland annat används som fuktighetsbevarande ingrediens i hudkrämer och tandkräm och fås som en biprodukt vid framställning av tvål och såpa.
   

  Glycerol Syn.: Glycerine; Glycerin; 1,2,3-Propanetriol; Trihydroxypropane; IFP (Eng).
  Glycerol Syn.: Glycerin; 1,2,3-Propantriol; Glycerylalkohol Syn.: Glycerinum; Glycerolum (Sv).

  C3H5(OH)3 enligt (12), CH2OHCHOHCH2OH enligt Sax och Merck. Vattenlöslig, tjockflytande olja. Använd som lösningsmedel, sötningsmedel, ingrediens i dynamit, kosmetika mm (11, 12, 13, 25).

   

  GLYCEROL: C3H5(OH)3
  Annat namn: glycerin, propantriol

  Glycerol är en av de mycket få alkoholer som inte är giftiga. Det bildas inne i kroppen för att bearbeta fetter och kolhydrater. Det är en söt, trögflytande, lukt- och färglös vätska som har förmågan att binda fukt. Därför används den i livsmedel, tobak, salvor och hudcrémer. Den används även till dynamittillverkning. Glycerolens kanske största tillverkningsområde är sprängämnet nitroglycerin. Nitroglycerin är en ester som exploderar väldigt lätt. Tack vare denna egenskap kan den användas som blodkärlsvidgande medicin för människor med trånga blodkärl. Dock användes bara en tusendels gram.
  Glycerol har tre OH-föreningar.
  Den kallas också propantriol eftersom den har tre kolatomer och tre OH-grupper. Varje kolatom har i sin tur en OH-förening bunden till sig.
  Formeln blir då C3H5(OH)3.

  C3H5(OH)3 har propan som stamkolväte. Ersätts tre väteatomer med tre OH-grupper bildas glycerol.
  Kokpunkt: ca 290°c
  Fryspunkt: ca 18°c

   

  Potassium hydroxide       KOH

  From Wikipedia, the free encyclopedia.

  (Redirected from KOH)
  Properties
   
  General
  Name Potassium hydroxide
  Chemical formula KOH
  Appearance White solid
  Physical
  Formula weight 56.1 amu
  Melting point 679 K (406 °C)
  Boiling point 1593 K (1320 °C)
  Density 2.0 ×103 kg/m3
  Crystal structure ?
  Solubility 119 g in 100g water
  Thermochemistry
  ΔfH0gas -232 kJ/mol
  ΔfH0liquid -415.6 kJ/mol
  ΔfH0solid -425 kJ/mol
  S0solid 79 J/mol·K
  Acid - base properties
  pKb 0.5 [1] (http://www.chembuddy.com/?left=BATE&right=dissociation_constants)
  Safety
  Ingestion Very dangerous, may cause permanent GI damage, even death.
  Inhalation Very dangerous, high doses may cause serious injury. Long-term hazards also known.
  Skin Causes burns, ranging from a rash up to deep ulcers.
  Eyes As for skin, may cause irreversible damage.
  More info Hazardous Chemical Database (http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/chemicals1/7/6956.html)
  SI units were used where possible. Unless otherwise stated, standard conditions were used.

  Disclaimer and references

  The chemical compound potassium hydroxide, (KOH) sometimes known as caustic potash, potassa, potash lye, and potassium hydrate, is a metallic base. It is a very alkaline compound used in agriculture to correct the pH of acidic soils. It can also be used as a fungicide or even an herbicide.

  [edit]

   

  Uses

  It is a major industrial chemical used as a base in a wide variety of chemical processes.

  It is used as a catalyst in reactions like the production of biodiesel, the advantage of using KOH and not NaOH is that NaOH "clumps" and KOH does not.

  Some uses of KOH include acrylate ester copolymer coating, defoaming agents used in the manufacture of paper, formulation aid for food, pH control agent, polyethylene resins, textile processing.

  Other uses include in veterinary medicine in disbudding calves horns and to dissolve scales and hair; manufacture of cleansers; in wart removal and as a cuticle solvent. This type of compound is also used in washing powders, some denture cleaners, non-phosphate detergents, and drain or pipe cleaners.

  It is also a traditional ingredient in the making of soap, and for this purpose was historically obtained in an impure form by steeping wood ash in water for a long period.

  Historically, to create potash, one first created potash lye in solution, then one boiled off the remaining liquid.

  To create potash lye, one takes an open-bottomed barrel, and places it on a stone base with a groove cut into it, which will direct the resulting liquid into another container. Then one places a layer of straw at the bottom, covered by a layer of sticks. This filter layer will prevent the ashes from contaminating one's solution. Then one fills the barrel with wood-ashes and pours water over it. The water will leach out the potash lye into one's receptacle.

  This product will be of variable quality. Historically, it was measured by seeing how high an egg would float in the solution.

  To create pearlash, one bakes the potash lye in a kiln until all of the carbon impurities are baked off.

  [edit]

   

  Food preparation

  Food uses of lye include washing or chemical peeling of fruits and vegetables, chocolate and cocoa processing, caramel color production, poultry scalding, soft drink processing, and thickening ice cream. Olives are often soaked in lye to soften them, while pretzels and German lye rolls are glazed with a lye solution before baking to make them crisp.

  Lye is used to make the Scandinavian delicacy known as Lutefisk (from lutfisk, which directly translated to English means "lye fish"; basically cod jellied in lye). Hominy is dried maize (corn) kernels reconstituted by soaking in lye-water.

  Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/Potassium_hydroxide"
   

   


   

     
  Shenet

  Växter Råvaror  Referens Sök Forum Kontakt Hem
  Rengöringsmedel - Emulgeringsmedel

  Kaliumhydroxid och kalilut
   

  Potassium hydroxide    KOH

   

   


  Synonymer
  1) Kaliumhydrat, kalihydrat, kaustiskt kali, kali, vegetabiliskt kali, frätsalt, pottaska
  2) Vattenlösning: Kalilut, träasklut, asklut, lut
  Farmakopénamn
  1) Causticum alinum, Hydras kalicum, Hydras kalicus, Kalii hydroxidum, Kalium hydricum, Kali hydroxydum, Kali causticum fusum 
  2) Solutio hydratis kalici, Solutio kalii hydroxidi, Liquor kalii hydroxidi
  E-nummer
  1) E 525 Kaliumhydroxid 
  CAS-nummer 1) 1310-58-3
  INCI-namn
  1) Potassium hydroxide  
  2) Aqua, Potassium hydroxide
  Engelska namn
  1) Potassium hydroxide, caustic potash
  Andra namn
  Latinska språk
  1) Alkali vegetabile (nylatin), potasse (franska)
  Nordiska språk
  2) Lud (danska)
  Andra språk
  1) Ätzkali (tyska)
  2) Aku-no-yu (japanska)
  Förväxlingsrisk
  • Lut är en benämning på alla vattenlösningar av urlakade salter och mer specifikt av de alkaliska - det kan alltså också avse lut av t ex hydroxiden natriumhydroxid (kaustiksoda) och och karbonaterna natriumkarbonat (soda) och kaliumkarbonat (pottaska).
  • Kalciumhydroxid, släckt kalk - se under kalciumkarbonat

   


  Tradition
  Kali och natron
  Först skilde man inte kali = kaliumhydroxid och pottaska (båda till såpa) från natron = natriumhydroxid (till tvål). På 1700-talet började man benämna kaliumhydroxid och pottaska "vegetabilisk kali" medan det gamla natron kallades "mineralisk kali". Forntida natron är annars närmast soda
  (natriumkarbonat).
  Farmakopéerna
  Officinellt i den svenska farmakopén från första början (1775). Den gjordes först på apoteken men från och med sjunde upplagan 1869 började man köpa in den färdig. Stod kvar till slutet (1946) och kom också med 1964 i den nordiska farmakopén och finns i dagens europeiska.
  Framställning
  Förr ur kalk och pottaska, helst gjord av hårda träslag; en och björk ansågs bra. På apoteken gjorde man kaliumhydroxid genom att indunsta en lösning av pottaska och kalkmjölk.
  Beskrivning
  1) Kaliumhydroxid
  Vita, hårda stycken, oftast i stänger eller pastiller. Utan lukt. Starkt frätande och hygroskopiskt. Vattenfri kaliumhydroxid smälter först vid 360°.

  2) Kalilut
  Vattenlösningen (23-25 % vikt enligt 1900-talets farmakopéer) är en klar, färglös vätska, starkt alkalisk och frätande. Mycket utspädd är smaken lutaktig.
  Mått och vikt
  2) Kalilut
  25 % kaliumhydroxid (Baumé 27): 100 ml väger 123 gram. 100 gram = 81 ml.
  30 % kaliumhydroxid (Baumé) 32): 100 ml väger 128 gram. 100 ml = 79 ml.
  35 % kaliumhydroxid (Baumé 37): 100 ml väger 134 gram. 100 ml = 74 ml.
  40 % kaliumhydroxid (Baumé 42): 100 ml väger 141 gram.
  100 gram = 72 ml.
  Löslighet
  • Olösligt i oljor och eteriska oljor.
  • Mycket lättlösligt, under stark värmeutveckling, i vatten (lika delar, kokande vatten 0,6 delar). Lättlösligt i alkohol (3 delar 95 %) och glycerin (2,5 delar).
  pH och inkompatibiliteter
  Eugenol (liksom eugenolrika essenser som kryddnejlikolja och kryddpepparolja) i kaliumhydroxid stelnar till en kristallinisk massa.
  Innehåll
  Nordiska farmakopén (1964) krävde att kaliumhydroxid skulle vara 83 % rent och innehålla högst 4 % kaliumkarbonat (pottaska). Resten var väl vatten, som kaliumhydroxid lätt upptar ur luften - det är nästan omöjligt att få helt vattenfritt.
  2) Kalilut
  1901 års "normal kalilut" skulle innehålla 56,16 gram kaliumhydroxid per liter.
  Ersättning
  • I stearatkrämer kan kaliumkarbonat = pottaska ersättas med 80 % kaliumhydroxid.
  Hållbarhet
  Kaliumhydroxid är hygroskopiskt i luft och ska förvaras torrt i slutet kärl, ej av metall, väl märkt och oåtkomligt för barn.

   


  Hudvård
  Hudläkemedel
  Har använts medicinskt som etsande medel på vårtor, i svagare lösning som uppmjukande medel (2,5 % i glycerin för att lösa upp hårda nagelband), som inflammationshämmande medel på psoriasis (1 %).
  Förtjockningsmedel
  Emulgeringsmedel (egentligen förtvålningsämne) i stearatkrämer - ger bra konsistens.
  Bad
  Vattenlösning har använts för alkaliska bad för att mjuka upp hornartade hudförändringar och sårskorpor och vid klåda.
  • 100-200 ml kalilut (23 %) i fyllt badkar.
  Fast tvål
  Kalilut används för att göra såpa ("kalisåpa") och mjuk tvål på samma sätt som natronlut används vid tillverkning av fast tvål. I raktvål blandas de två alkalierna.
  Förtvålningstal
  Kaliumhydroxid verkar inte lika kraftfullt som natriumhydroxid så de använda mängderna är större (1,4 gånger mer) och förtvålningstalen blir alltid högre = det krävs mer för att förtvåla samma mängd fett eller olja.
  Hudreaktion
  Starkt etsande bas både torrt och i lösniing. Gaserna irriterar också slemhinnorna - stå inte med näsan över lösningen och rör.
  Tillåtet i kosmetika inom EU bara på vissa villkor: Som pH-reglerare upp till pH 11, i hårborttagningsmedel upp till pH 12,7, i nagelbandsupplösningsmedel max 5 %, i rakpermanent max 1,2 % i konsumentprodukter.  Alla sådana medel ska märkas om att produkten innehåller alkalier och ska hållas bort från barn m.m.

  Första hjälpen utvärtes
  Torr kaliumhydroxid eller dess vattenlösning på huden: Skölj med vatten länge och väl, häll sedan på något surt - filmjölk, citronsaft, vinäger, svag ättika. Ögonen: Skölj 15-30 minuter med mjuk vattenstråle, t ex ur ett glas. 

   


  Mat och dryck
  1) Kaliumhydroxid
  Tillåtet som surhetsreglerande medel (E 525 Kaliumhydroxid) i alla livsmedel som får innehålla tillsatser utan mängdbegränsning.
  Giftighet Starkt etsande bas som skadar slemhinnorna om man får det i sig (blodblandade kräkningar, diarré, chock, cirkulationskollaps, skador på inre organ genast eller månader senare).
  Första hjälpen invärtes
  Om någon svalt torr kaliumhydroxid eller kalilut: Framkalla inte kräkning. Ge mjölk eller ännu bättre filmjölk eller andra svaga syror (citronsaftvinäger, utspädd ättika) att dricka upprepade gånger. Sök läkarvård snabbt; detta kan vara livshotande.

    Recept
  Recept I
  (kalilut)
  • Destillerat vatten - 75 delar
  • Kaliumhydroxid - 25 delar
  Klar, färglös vätska, innehållande omkring 25 % kaliumhydrat. Förvaras i väl slutet kärl.
  (Källa: Svenska farmakopén 1901)

   


  Litteratur: Se t ex Gaugin (1947), Lindgren (1918, 1946), Nordiska farmakopén (1961-1965), Palmborg, Walter och Werner (1982), Pharmacopoea Svecica I (1775), Svanberg (1932, 1948), Svenska farmakopén (1901). Som livsmedelstillsats: Hanssen (1986), Livsmedelsverket (1998), SLV FS 1999:22.
  Nätpublikationer: INCI-namn, CAS-nummer: INCI-databasen.

  Natriumhydroxid           NaOH  Sodium hydroxide.

  Från Wikipedia, den fria encyklopedin.

   

  Natriumhydroxid eller Natronlut är en starkt frätande bas, eller, mer precist, natriumhydroxid är en jonförening som innehåller basen OH-.

  Kemisk formel: NaOH.

  Natriumhydroxid framställs genom elektrolytisk sönderdelning av natriumklorid. Natriumhydroxid, ett vitt, fast ämne, är mycket lättlöst i vatten. Lösningen, som kallas natronlut, är starkt basisk och starkt frätande.

  Natriumhydroxid har många namn såsom: Kaustiksoda, kaustik soda, kaustisk soda, kaustiskt natron, natron, natronhydrat, natriumhydrat, mineraliskt kali, alkali minerali eller etsnatron.

  I matlagning används natriumhhydroxid till t.ex. lutfisk och blötlägning av oliver. E-nummer E 524. Natriumhydroxid förekommer också vid framställning av tvålprodukter

   

  Citronsyra

  Från Wikipedia, den fria encyklopedin.

   

  Citronsyra (summaformel C6H8O7, inom livsmedelsindustrin betecknad med E-nummer E 330, latin Acidum citricum) är en karboxylsyra som utvinns bland annat ur omogna citroner. Citronsyra är förhållandevis stark för att vara en karboxylsyra och används därför även som rengörningsmedel, exempelvis vid rengöring av badkar och toaletter. Inom livsmedelsindustrin används citronsyra som surhetsreglera nde medel

   

  .

   
  Shenet

  Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
  Konserveringsmedel

  Garvsyra

   

   


  Moderväxt
  Ek av särskilda arter - liknande typer ur t ex trollhassel, gran, isop
  Synonymer
  1) Garvsyra, tannin
  1.1) Gallusgarvsyra, galläpplegarvsyra, galläpplesyra, gallussyra, digallusgarvsyra, ekgarvsyra
  Farmakopénamn
  1) Tanninum, Acidum tannicum, Tanninum, Acidum quercitannicum, Acidum gallotannicum
  1.1) Acidum gallicum, Acidum gallotannicum, Acidum tannicum, Acidum quarcitannicum
  CAS-nummer 1) 1401-55-4
  1.1) 149-91-7
  INCI-namn
  1) Tannic acid
  1.1) Gallic acid
  Engelska namn
  1) Tannic acid, tannin, tannins
  1.1) Gallic acid, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid
  Andra namn
  Latinska språk
  1
  ) Tannin, acide tannique (franska)
  1.1) Acide gallique (franska)
  Andra språk
  1
  ) Tannin, Gerbsäure, Gerbstoff (tyska)
  1.1) Gallussäure (tyska)

   


  Tradition
  1) Garvsyra
  Garvsyra, bestämt som ett eget ämne på 1790-talet, är ett gammalt medel både invärtes och utvärtes, till vardags i form av dekokter på garvämnesrika växter. Flera varianter har hittats och använts sedan dess (Nobelpriset i kemi gavs 1927 till Heinrich Wieland för undersökningar av garvsyrors uppbyggnad). Alla är numera nästan ur bruk som utvärtes medel. Under 1900-talet har man använt basiskt vismutgallat som görs ur garvsyra.

  Farmakopéerna
  1) Garvsyra
  Kom med redan i den första svenska farmakopén 1775, stod kvar i den sista 1946 och togs också med i 1964 års nordiska. 1800-talet ut gjorde apoteken garvsyran själva. Farmakopébenämningarna ovan är vilseledande; namnet Acidum quarcitannicum ("ekgarvsyra") för gallusgarvsyra kommer av att man först trodde att de båda var detsamma.
  Framställning
  Ursprung
  Garvämnen finns i nästan alla växter. Ett par procent är vanligt, men några växter innehåller mer, som isop (5-8 %), trollhasselns blad (3-10 %) och bark (8-10 %), bark av ek (10-15 %), teblad (7-18 %), salvia (10 %), timjan (10 %), rosmarin (8 %) och många arter av sumak vars blad kan innehålla upp till 35 %. Förutom som estrar (tanniner, depsider) kan de förekomma som glukosider, alltså olika garvsyror bunda till socker (glukos) i växterna.
  Framställs syntetiskt, t ex ur formaldehyd.
  1) Garvsyra
  Görs industriellt t ex ur blad på sumak (vilken som helst av Rhus-arterna) och galläpplen. Råvaran lakas ur i vatten eller extraheras med lösningsmedel (alkohol, aceton, eter + vatten) och dunstas in till pulver.
  1.1) Gallussyra
  Kan finnas i fri form med 70 % i galläpplen men också i andra garvämnesrika växter och i bunden form i galläpplens och andra växters gravsyra (tannin). Den brukar betraktas som en orenhet och tas bort genom att garvsyra behandlas med starka alkalier eller galläppleextrakt med alkalier och syror. Filtreras, kyls och kristalliseras.
  Växtutdrag (mer om innehållet i växtdroger)
  Garvämnen dras ut bäst med alkohol (tinktur), glycerin (glycerit) eller kokhett vatten (dekokt). Olja kan inte användas.
  Beskrivning
  1) Garvsyra
  Känns bäst igen på den beska och sammandragande smaken - tänk på starkt te. Ren garvsyra är blekgula, luckra och spröda massor, ett brunaktigt ljusgult pulver eller små, gula glänsande fjäll som slår i brunt och som vid rivning ger ett nästan vitt pulver. Kristalliserade former förekommer också. Svag eller ingen lukt. 2 % vattenlösning och ska vara klar och svagt gulbrun, men inte brun. Brinner utan att lämna rest, vilket visar att den är fri från inblandningar.
  1.1) Gallussyra
  Färglösa, glänsande kristallnålar med svagt syrlig smak.
  Löslighet
  1) Garvsyra
  • Garvsyra är varken som estrar eller glukosider lösligt i vegetabiliska oljor eller eteriska oljor.
  • Däremot lättlösligt i vatten - se t ex ekbarksdekokt och trollhasseldekokt. En vattenlösning som tillsätts 3-4 delar alkohol grumlas inte, vilket visar att garvsyran inte är förorenad av ämnen som är olösliga i alkohol. Det är också lättlösligt i glycerin (2-5 delar kallt, 1 del varmt), alkohol (2 delar 95 % - se galläppletinktur) och svaga syror.
  1.1) Gallussyra
  • Oösligt i vegetabiliska oljor och eteriska oljor.
  • Måttligt lösligt i kallt vatten (100 delar) och lättlösligt i kokhett (1-3 delar).
  pH och inkompatibiliteter
  • Garvämnen av alla typer är inkompatibla med mycket, antingen genom att bilda olösliga föreningar (som med bly- och kopparsalter, alkaloider och andra organiska alkalier) eller genom att fälla ut ämnen ur vattenlösningar (tungmetallsalter, glukosider, limämnen, stärkelse, äggviteämnen = garvning). De fungerar inte ihop med gelatin, gummi arabicum och aluminiumsalter (vanliga i deodoranter).
  • Därtill kommer att surheten i garvämnesrika utdrag gör att det kan vara svårt att använda alkaliska emulgeringsmedel som borax och natriumbikarbonat.
  1) Garvsyra
  • 2 % vattenlösning blir måttligt sur (pH 2-4).
  • Bildar grå färg i kontakt med järn; härav de gamla varningarna mot att använda redskap och kärl av metall.
  1.1) Gallussyra
  • Hör till de järnsvärtande garvsyrorna (fäller järnoxidsalter med svartblå färg); det finns också järngrönskande som ger en grön fällning.
  Innehåll
  1) Garvsyra
  I handeln i olika renhetsgrader; den renaste är den som ska användas i livsmedel eller läkemedel medan industriklass används för att tillverka bläck och garva skinn. Ofta utspätt med fyllnadsmedel som dextrin eller glukos.
  Hållbarhet
  Garvämnen och garvämnesrika utdrag ska förvaras skyddat för ljus och i väl tillslutna kärl; de drar till sig fukt och mörknar och förvandlas i kontakt med luft. De ska inte beredas eller förvaras i kärl av aluminium, järn eller koppar som förstör många garvämnens effekt, särskilt de av katekintyp. Förstörs av långvarig kokning. Vattenlösningar håller sig högst en vecka.
  Inköp
  Hembränningsbutiker säljer mystiska lösningar med okänd koncentration och okänt ursprung för en femma och kallar det garvsyra.

   


  Hudvård
  Hudläkemedel
  Garvsyra är ett av de starkast sammandragande ämnen som kan fås ur växtriket. Förr användes det mycket i vattenlösningar till behandling av brännskador och andra sår. Avkok är en bra form eftersom garvämnena fungerar bättre ihop med växtens övriga ämnen än när de används isolerade - förutom sammandragde också inflammationshämmande och antiseptiskt. Se t ex recept på ekbarksdekokt och trollhasseldekokt, båda klassiska sårmedel. I mitten av 1900-talet slutade man använda garvämnen på detta sätt. Senare har man funnit att garvsyror också dödar många virus, bl a herpesvirus.
  1) Garvsyra
  Låga doser garvar hudcellerna ytligt på samma sätt som vid lädergarvning. Effekten är sammandragande (drar samman svullen, uppluckrad och sårig hud, gör den blodfattigare och mer kompakt), uttorkande (sekretionen minskar), blodstillande (genom att bilda olösliga ämnen med hud och blod), skyddande (en hinna bildas på såret) och cirkulationsstimulerande. Nervändarna påverkas också = lokalbedövande. 

  • Vattenlösning för omslag på vätskande eksem: 0,5-1 %
  • Vattenlösning på frostskador, brännskador: 2-5 %
  Salva: 2-4 %
  • Vattenlösning för att stoppa blödning: 10-20 %
  • Garvsyresprit: 10 % i 70 % alkohol
  Hårvård
  Garvsyra fattades förr aldrig hos perukmakare - ihop med järn bildar garvämnena en grå till svart färg, vilket utnyttjas vid textilfärgning och hårtoning.
  Tandvård
  Garvämnesrika utdrag har använts som munvatten.
  Bad
  Den antiseptiska verkan gör att lukt försvinner, varför ekbarksdekokt och liknande utdrag använts i fotbad. I Somalia, där vatten används till rengöring bara i yttersta nödfall, desinfekterar man kärl med den garvsyrerika barken av frankincense: Barken läggs i en grop i marken, tänds på och mjölkkärl ställs upp och ner över röken, eller: Vattenkärl av getskinn fylls med bark några dagar.
  Hudreaktion
  Garvämnen tas inte upp av frisk hud, däremot så fort den är skadad - och det är då de kommer till användning. Detta har tre risker. Är halten tillräckligt hög kommer huden att garvas, d v s etsas sönder. Är såret inte helt rent, kan den hårda sårskorpan som bildas stänga inne bakterierna och förlänga läkningstiden. Därtill kommer risken för inre skador - se nedan under giftighet.

   


  Mat och dryck
  1) Garvsyra
  Används till att klara vin och öl och som smakämne i mat och dryck.
  Invärtes bruk
  1) Garvsyra
  Sammandragande på slemhinnor i mun och hals (rena pulver har använts mot näsblod) och har stoppande effekt på magen - härifrån kommer rådet att dricka te vid lös mage. Garvämnena bildar olösliga föreningar med bly- och kopparsalter och en del alkaloider och hindrar att de tas upp av kroppen, varför garvämnesrika dekokter användes som motgift vid alkaloidförgiftningar och diarréer i början av 1900-talet. På samma sätt kan stora mängder garvämnesrik dryck som starkt te minska effekten av alkaloider (kodein, noskapin) som tas som läkemedel.
  1.1) Gallussyra
  Fungerar på samma sätt förutom att det i allmänhet tåls bättre invärtes än garvsyra. 
  Giftighet
  Mycket garvämnesrik dryck ofta och under längre tid bidrar till magkatarr. I stor dos ger alla garvämnen tagna invärtes illamående och kräkningar.
  Förgiftningsrisken är större vid utvärtes bruk eftersom man då inte får någon sådan snabb varning. Garvämnena absorberas av brännskador och andra stora sår i sådan mängd att de kan skada inre organ allvarligt - vad sägs om vävnadsdöd i levern? Använd alltså inte lösningar av garvsyra eller starkt garvämneshaltiga växtdekokter på stora sårytor och inte under lång tid.
  Tillväxthämmande i djurförsök.
  Miljö
  Kan vara skadligt för vattenlevande djur.

  Litteratur: Se t ex Bolin och Gustaver (1960, del 1), Farah (1994), Leung (1980), Ljungdahl (1953), Meyer (1952), Pharmacopoea Svecica I (1775), Svanberg (1948), Svenska farmakopén (1901).
  Nätpublikationer: INCI-namn, CAS-nummer: INCI-databasen.

   


   

  Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
  Konserveringsmedel - Lösningsmedel

  Ättiksyra och ättika

   

   


  Synonymer
  1) Ren ättiksyra, isättika, acetylsyra, metylkarbonsyra
  2) Ättika, utspädd ättika, utspädd ättiksyra, spritättika, vanlig ättika, ättiksprit, träättika, koncentrerad ättika - m fl benämningar växlande efter tillverkningsmetod och halt ättiksyra
  Farmakopénamn
  1) Acidum aceticum, Acidum aceticum concentratum, Acidum aceticum glaciale, Acidum radicale 
  2) Acetum, Acetum commune, Spiritus aceti, Acetum lignorum, Acetum destillatum, Acidum aceticum dilutum 25-34, Acidum aceticum 25-29
  1) E 260 Ättiksyra
  CAS-nummer 1) 64-19-7
  1) Acetic acid
  Engelska namn
  1) Acetic acid, concentrated acetic acid, glacial acetic acid, ethanoic acid
  2) Vinegar, essence of vinegar, artificial vinegar, dilute acetic acid, diluted acetic acid, acetic acid
  Andra namn
  Latinska språk
  1) Acide acetique, acide acètique glacial, acide acètique cristallisable, acide acètique cristallisé, vinaigre radical (franska), ácido acético (portugisiska)
  2) Acetum (latin), vinaigre (franska), vinaigre (spanska), aceto (italienska), acetona (portugisiska)
  Nordiska språk
  2) Edikkesyre (danska)
  2) Eddike (danska), eddik (norska) etikka (finska)
  Andra språk
  1) Konzentrierte Essigsäure, Eisessig, Essigalkohol (tyska)
  2) Essig (tyska), aziin (holländska), etikka (finska), cu (kinesiska)
  Förväxlingsrisk
  Vinäger - benämns ofta likadant som utspädd ättiksyra: vinättika (fr. vinaigre), matättika, bordsättika, kryddättika etc. 
  • Ättiksprit - görs med biologiska processer; se även här vinäger. Inte detsamma som spritättika.

   


  Tradition
  I Europa har ättika (rätteligen vinäger) länge använts som en bild av allt som är surt och plågsamt, t ex när det fått symbolisera Jesu lidande. I Kina däremot är ättikskrukan (vinägerkrukan) en livssymbol - vinägern bevarar.
  Rom
  Romarnas vinum acre, Bibelns syrade vin, (också kallat acetum), var vin som fått halvjäsa till vinäger eller blandats med vinäger för att bli surt och friskt. Det dracks utspätt med vatten. Acetum kom sedan i Europa att betyda vinättika och till slut all ättika och också ren ättiksyra.
  Ättiksyra
  var den enda syra man kände till under forntiden. Med den menade alkemisterna alla syror och hade tretton olika tecken för den - fler än något annat ämne har förärats. Först när Scheele 1783 lyckades framställa citronsyra blev man klar över att de egentligen var flera. Ren ättiksyra blev bekant runt 1700 och koncentrerades första gången 1789. 1814 klargjorde Berzelius dess kemiska sammansättning och på 1840-talet lyckades en tysk kemist framställa det syntetiskt.
  Pestmedel
  Vinäger ansågs länge effektivt mot pest. Fyrtjuvsvinäger, senare benämnd rövarättika, uppstod på 1300-talet och levde kvar in i vårt århundrade i modifierade former. Under 1500-talets epidemier i London ångade man brev med kokande ättika. I Sverige på 1700-talet beordrades postmästarna att först röka breven och sedan doppa dem i ättika - man kan undra hur läsbara de var efter den behandlingen.
  Den indiske Fakirens Äkta Brama Lifselixir,
  detta nutidens underbaraste läkemedel,
  sades i början av 1900-talet bota det mesta från binnikemask till kolera för 2 kr flaskan. Tyvärr för fakiren (som hette Wiberg och bodde i Malmö) upptäcktes han av "Byrån för upplysning om läkemedelsannonser", som analyserade elixiret och fann att det bestod av ättika med aningen malört och kamfer. 2 öre tyckte Byrån att det var värt.
  Äkta ättika och äkta vinäger
  Förr när man inte kunde framställa ren ättiksyra, kunde vilken uppiffad vinäger som helst kallas ättika - dag när ättiksyra är en simpel industriprodukt, kan vilken uppiffad ättika som helst kallas vinäger...
  Farmakopéerna
  1) Ättiksyra
  Koncentrerad ättiksyra har funnits upptagen i den svenska farmakopéns alla upplagor (1775-1946) och finns idag upptagen i den europeiska.

  2) Ättika
  Ättika har genom åren varit officinell med varierande halter ättiksyra och framställd med olika metoder och råvaror. Fram till 1869 gjorde apoteken dem själva. Många sorters örtättikor har också funnits med, bland dem den berömda rövarättikan.
  Framställning
  1) Ättiksyra
  • Naturligt bildad ättiksyra: Ättiksyra bildas när söta eller svagt alkoholhaltiga vätskor får stå så att luft kommer till = oxiderar till vinäger. Halten ättiksyra kan då aldrig bli högre än 15 %.
  • Syntetiskt tillverkad ättiksyra: Ättiksyra kan lika lite som andra organiska syror existera i fritt tillstånd utan något innehåll av vatten. För att åstadkomma detta måste man destillera ett vattenfritt ättiksyrat salt (acetat). Svenska farmakopén har använt blyacetat (ättiksyrad blyoxid) med svavelsyra. I pappersmassaindustrin oxiderar man sulfitspriten (vanlig alkohol) katalytiskt. Man kan också t ex oxidera aldehyden acetaldehyd.
  2) Ättika
  • Ättikssprit genom destillering (som Acetum destillatum): Destillering av vinäger var förr den enda metoden att få högre halt ättiksyra än runt 15 %.
  • Träättika genom torrdestillering (som Acetum lignorum): I Sverige är den vanligaste framställningsmetoden för ättika torrdestillering av trä. Lövträ ger den bästa; man får ut 3-5 % av träets vikt.
  • Spritättika genom oxidering (som Spiritus aceti): Idag starkare vätskor som oxideras fram industriellt.

  • Utspädd ättika genom utspädning (som Acidum aceticum dilutum): Enklast och billigast är att helt enkelt späda ättiksyra med vatten till önskad koncentration. Utspädd ättika som smaksatts och ev. färgats kan kallas vinäger.
  Beskrivning
  1) Ättiksyra
  Ren, koncentrerad ättiksyra (minst 96 %) är en i rumstemperatur klar, färglös vätska med stickande lukt och sur smak. Starkt hygroskopisk, d.v.s. tar upp fukt från luften. Vid 16-17° börjar den stelna, vid 10° "fryser" den till en bladigt kristallinisk massa, därav benämningen isättika. Ju mer vatten ättiksyran är spädd med, vid desto lägre temperatur stelnar den, 85 % t ex vid runt 4°. Kokar vid 117-118°. Ska inte lämna någon återstod efter avdunstning.
  2) Ättika
  Till skillnad från vinäger som har lukt, smak och färg av råvaran, är träättika, spritättika och utspädd ättika klar och färglös med ättiksyrans rena, sura smak och stickande lukt. (Den kan dock vara både smaksatt och färgad så att den kan och ska förväxlas med vinäger.)
  Mått och vikt
  100 ml vattenlösning av ättiksyra
   
  Vikt
  0-3 %
   
  100 gram
  4-10 %
   
  101 gram
  11-17 %
   
  102 gram
  18-25 %
   
  103 gram
  26-33 %
   
  104 gram
  34-42 %
   
  105 gram
  43-54 %
   
  106 gram
  55-95 %
   
  107 gram
  96-100 %
   
  106 gram
   
  Notera det sista: Vikten ökar med halten ättiksyra - men bara upp till 78-79 % då den minskar igen. "Till följd av hydratbildning"! Koncentrationen av ättisksyra kan alltså inte bestämmas utifrån lösningens vikt.
  1) Ättiksyra
  • Koncentrerad ättiksyra löser (upp) många ämnen, bland annat flera hartser, vegetabiliska och eteriska oljor.
  1) Ättika
  • Alla koncentrationer av ättiksyra i vatten kan blandas obehindrat med alkohol, vatten och glycerin.
  pH och inkompatibiliteter
  1) Ättiksyra
  • Med lika mycket kryddnejlikolja bildas en homogen massa.
  1) Ättika
  • En lösning av lika delar ättiksyra och vatten blir måttligt sur (pH 2-4).
  Innehåll
  1) Ättiksyra
  Koncentrarad ättiksyra, isättika, håller minst 90 och ända upp till 99 % ättiksyra. Det är näst intill omöjligt att hindra den från att uppta fukt från luften, så ned till 96 % godkänns som ren ättiksyra. Ättiksyra i 1800-talets farmakopéer var på ca 85 %. Tillverkningsrester från svavelsyra kan förekomma.
  2) Ättika
  Allt utom ättiksyra och vatten, t. ex. aldehyder och andra syror, betraktas som föroreningar i träättika, spritättika och utspädd ättika. Smakämnen är alltså inte önskvärda i ättika som det är i vinäger.

  För hushåll
  Mycket starka koncentrationer av ättiksyra såldes förr i livsmedelsbutikerna; med säkerhetsåtgärden att de måste distribueras i fyrkantiga graderade flaskor för att inte förväxlas med andra vätskor.  Nedan några exempel på benämningar och halter som förekommit.

  • "Bordsättika": Idag 2 % ättiksyra, förr minst 3,5 %. Kan också vara utspädd vinäger.
  • "Matättika": Idag 3 %, förr 3,5-5 %. Kan också vara utspädd vinäger.
  • "Inläggningsättika": Idag 6 %, förr 5 %.
  • "Dubbelättika": Förr dubbelstark bords- och matättika, d..v.s. 7-10 %.
  • "Ättiksprit", trefaldig ättika, ättiksessens (Spiritus aceti): 8-12 %
  • "Ättika" brukar idag till vardags betyda 12 % - blanda lika delar vatten och Perstorps eller Falu ättiksyra. Det motsvaras på ett ungefär av eng. essence of vinegar, 14 %.
  • "Kemiskt ren koncentrerad ättika", d v s innehåller endast ättiksyra och vatten: Över 15 %.
  • "Ättiksyra" i handeln, t. ex. Perstorp och Falu, håller 24 % ättiksyra. Dagens högsta tillåtna styrka.
  • "Ren ättiksyra" och "teknisk ättiksyra" kan avse allt mellan 25 och 80 % ättiksyra.
  • "Hushållsättika" med 45-60 % ättiksyra kunde fortfarande på 60-talet köpas i vilken livsmedelsbutik som helst.
  • "Kemisk ren ättiksyra" kan innehålla mellan 30 och 96 % ättiksyra. Renheten består i att den inte innehåller annat än ättiksyra och vatten.
  På apotek

  • Ättika för medicinskt bruk: 4-5 %.

  • "Ättiksyra" i farmakopéerna (Acidum aceticum): Äldre höll 25-29 %, dagens 30-35,5 %.
  • "Utspädd ättiksyra" var under 1800-talet ca 25 %. i dagens farmakopéer är halten 30-37 % (Acidum aceticum dilutum), men termen används också för lägre koncentrationer (6-12,2 %).
  Varianter
  Rå träättika
  (Acetum pyrolignosum crudum, Acetum pyrolignosum venale)
  En brun vätska med lukt av tjära och ättika, innehållande minst 6 % ättiksyra; förekom fram till mitten av 1900-talet.

  Acetater
  • Ättiksyrans salter (med mineralämnen) och estrar (med alkoholer). Hit hör många väldoftande ämnen, t. ex. etylacetat (ättiketer, ättiksyraetylester - förening av ättiksyra och vanlig alkohol) som är den viktigaste ingrediensen i sårtvättmedel av typen Salubrin.
  • Ättiksyrade (eng. acetated) kallas ämnen som behandlats eller framställts med ättiksyra. Ej att förväxla med eng. acetylated, som har att göra med acetylengas.
  Ersättning
  • Ciderättika, honungsättika, fruktättika, äppleättika... allt detta och mycket därtill i äldre texter är vad vi skulle kalla vinäger. Fram till 1960-talet var ättika finast (den var ren). När ättika till slut bara kunde associeras med kemisk industri, blev vinägern finast (den är äkta).
  • Spritättika, vinättika, kryddättika, dragonättika... kan vara utspädd ättika som färgats och kryddats för att likna vinäger
  - eller så är det ibland verkligen vinäger.
  Hållbarhet
  1) Ättiksyra
  Koncentrerad ättiksyra måste förvaras i väl slutet kärl. Den är starkt hygroskopisk (tar upp fukt från luften), kan försvagas genom avdunstning och oxidering och även mögla.
  2) Ättika
  Utspädd ättika används som konserveringsmedel.
  Både ättika och vinäger angriper de flesta metaller utom rostfritt stål - bly, koppar, mässing, tenn, zink, och också emalj och glasyr. Kärlet måste därför vara av glas, porslin, syrafast glasyr, trä eller rostfritt stål.
  "Ättiksyra" (24 %) i den fyrkantiga flaskan kostar 10-15 kr i livsmedelsbutiken. Fotoaffärer kan ha starkare.

   


  Doftbeskrivning
  Den skarpa, stickande lukten kan i rätt koncentration vara mycket uppfriskande Koncentrerad ättiksyra kan t. ex. vara grundingrediens i luktsalt.
  Flyktighet
  Toppnoter.
  Doftblandning

  I växtutdrag anses utspädd ättika och vinäger förstärka växternas verkan och doft. Toalettättikor och andra doftande blandningar med ättika behöver verkligen sin mognadstid, för här kan hända märkliga kemiska saker. Citronlukt sägs maskera lukten (men inte tvärtom, d.v.s. ättika kan inte maskera citron).
  Användning
  1) Ättiksyra
  Ren ättiksyra har stor industriell användning. Genom att låta den inverka på alkoholer får man t ex fram parfymindustrins viktigaste estrar, acetaterna.
  2) Ättika
  Utspädd ättika i olika koncentrationer har liksom vinäger använts mycket för att göra växtutdrag och som lösningsmedel för hartser, och eteriska oljor. Resultatet blir toalettättika, som beroende på de ingående ämnena används som ansiktsvatten eller som en mycket uppfriskande cologne. Mest berömd är den desinfekterande fyrtjuvsvinägern, rövarättikan. Ättika har fördelen framför vinäger att inte ge färg åt preparatet.
  1) Ättiksyra
  Ättiksyra har använts som luktsalt, t ex ihop med kryddnejlikolja, med vilken den bildar en fast massa. Idag används förångad 60 % ättika av biodlare för att döda vissa spordjur som angriper kupans ramar där vaxet ska fästa.
  2) Ättika
  Gammalt husmorstips: För att få bort dålig lukt, ställ en skål med ättika och vatten i rummet. Professionella luktsanerare skriver under på det. Ättika tar bort lukt genom att med sin surhet neutralisera alkaliska ämnen i luften, och mycket som luktar illa är alkaliskt (ammoniaklukter som surströmming, katturin, svett) och det fungerar också på röklukt. Ättikslukten går sedan bort ganska snabbt. Inandning av ättiksångor hör också till huskurerna mot näsblödning.
  Hudläkemedel
  • För hudvård är den mildare och näringsrika vinägern mer användbar än ättikan. Båda är sammandragande på huden; t ex som bas i sura toalettvatten. I Europa har 5 % lösningar av ättiksyra använts i omslag på vissa typer av brännskador.
  • Starka lösningar av ättiksyra har använts som blåsdragande medel och för att fräta bort vårtor, inte fullt så kraftiga i peelingpreparat, sura lotions och glycerinlotions för att bleka fräknar och för liljevita händer.
  Konserveringsmedel
  • Bakteriedödande, svampdödande, konserverande, använt som pH-justerare (surgörare) och mjukgörare av vatten.
  I alkoholfria hårvatten och som surt hårsköljningsmedel efter hårtvätten. 5-7 % rekommenderas i nutida huskurer; det återger håret ett  syrahölje och gör det mjukt, glansigt och fylligt och sägs vara bra vid kluvna hårtoppar. Ättikslukten går bort av sig själv utan att man behöver skölja. Jämför husmorstricket att ta lite ättika i sköljvattnet till animaliska textilier som ylle och siden.
  Allergisk eller inte - ättiksyra är starkt frätande och ger vita blåsor på huden. Redan i koncentrationen 5 % kan det reta huden. Kemikalieinspektionen klassificerar 10-25 % som irriterande på ögon och hud, 25-90 % som frätande, 90 % som starkt frätande.
  Förbjudna i kosmetika
  • [4-(4-Hydroxi-3-jodfenoxi)-3,5-dijodfenyl] ättiksyra och dess salter (nr 5 på EU:s förbudslista).
  • Triklor-ättiksyra (nr 10).

   


  Mat och dryck
  Inte bara vin syrat med vinäger har varit en viktig dryck. Man har också druckit vattenutspädd ättika - Linné berättar att arbetskarlar, soldater och båtsmän i sydliga länder förfriskade sig med detta på hans tid, liksom de svenska dalkarlarna i sommarhettan. 
  Godkänt som konserveringsmedel (E 260 Ättiksyra), liksom dess salter (E 261 Kaliumacetat, E 261 Natriumacetat, E 262 Kalciumacetat). De får användas i alla livsmedel som får innehålla tillsatser utan mängdbegränsning.
  Invärtes bruk
  Svaga ättikslösningar har använts medicinskt, t ex i medel för matsmältningen. Vinäger har lång tradition som sköljmedel och taget invärtes för underlivsbesvär i både Europa och Asien.
  Giftighet
  Redan vid 15 % (vätska eller gas) börjar ättiksyra etsa. Inandning kan ge lungödem.
  Första hjälpen invärtes

  Ge dryck, gärna mjölk, 1-2 glas, för utspädning.
  Miljö
  Lätt nedbrytbart. Kan vara skadligt för vattenorganismer. Danska Miljøstyrelsen bedömer ättiksyras miljöfarlighet som liten.

   


  Litteratur: Se t ex Bergmark (1970), Berlin (1849, 1851), Bolin och Gustaver (1960), Gaugin (1947), Hellmiss (1999), Jönsson och Simmons (1935), Lindgren (1918, 1946), Ljungdahl (1953), Meyer (1952), Nordström (1940), Palmborg, Walter och Werner (1982), Pharmacopoea Svecica I (1775), Svenska farmakopén VIII (1901), Wicklund (1990), Winter (1994), Vron (1997). Som livsmedelstillsats: Hanssen (1986), Livsmedelsverket (1998), SLV FS 1999:22.
  Nätpublikationer: INCI-namn, CAS-nummer: INCI-databasen, danska Miljøstyrelsens kemidatabas. Nationalencyklopedin (2004 04 14)

   


   
   

   

  Isopropanol

   

  Cas-nr: 67-63-0
  Synonymer:
  isopropanol
  IPA
  isopropylalkohol
  sec-propylalkohol
  Fysikaliska data:
  Smältpunkt: -86 °C
  Kokpunkt: 82 °C
  Ångtryck: 4,4 kPa (20 °C)
  Vattenlöslighet: oändlig

  Isopropanol är en färglös, brandfarlig vätska med lite stickig doft. Lukten kan kännas vid en halt av ner till 3 miljondels isopropanol i luft. Den är den näst metanol och etanol lättaste och minsta alkoholen. Isopropanol är en sekundär alkohol d.v.s. hydroxylgruppen sitter på mittkolet i molekylen. Alkoholer är genom sin hydroxylgrupp vattenlösliga samtidigt som de också delvis är lösliga i kolväten, de är därför mycket användbara som löslighetsförmedlare för att blanda vatten- och icke-vattenlösliga ämnen med varandra. Isopropanol är också den näst metanol och etanol mest använda alkoholen, isopropanol kan oftast användas i stället för etanol som lösningsmedel. Eftersom ämnet saknar metanolens giftighet och inte omgärdas av restriktioner som etanolen är den vanlig som lösningsmedel i många typer av produkter.

  Isopropanol var den första kemikalien som framställdes kommersiellt på petrokemisk väg. Det framställs alltjämt ur propen från sönderdelad petroleum. Världskapaciteten för framställning är större än 2 miljoner ton. I Tyskland producerades 1997 ca. 170 000 ton och i USA ca. 600 000 ton 1996. Ämnet kan också framställas, liksom etanol, genom jäsning av kolhydrater.

  Cirka hälften av all isopropanol i världen används som syntesråvara, framförallt för framställning av aceton, en användning som dock minskar, samt för framställning av väteperoxid. Isopropanol är betydligt vanligare än n-propanol för att göra propylderivat. Vanliga isopropylestrar är isopropylacetat och isopropylmyristat till bl.a. kosmetika, isopropylxantat till flotation i gruvor och isopropylnitrat och -nitrit som starttillsatser till bränsle. Genom att göra t.ex. tetraisopropoxititanat och aluminiumtriisopropoxid kan metaller genom isopropylgruppens förmedling föras in i system baserade på organiska lösningsmedel som annars inte kan lösa in metaller som titan och aluminium. Sålunda införda kan ämnena där fungerar bl.a. som katalysatorer i polymeriseringsprocesser.

  Användningen av diisopropyleter som syrerik ingrediens i bränslen kan komma att bli en ny, stor avsättning för isopropanol som syntesråvara.

  Som lösningsmedel används isopropanol i alla typer av produkter. Det är även godkänt att använda som lösningsmedel för livsmedelstillsatser. Ämnet används för extraktion av naturprodukter som fett, olja, gummin och vaxer. I Sverige används stora mängder som spolarvätska och i andra rengöringsmedel. Det ingår i många kosmetiska preparat, i parfymer och i olika "apoteksvatten" där det har en kylande effekt. Isopropanol är ungefär ett dubbelt så effektivt desinfektionsmedel som etanol och används också som sådant i stor mängd.

   

   

   

   

  Shenet Växter Råvaror   Sök Marknad Forum Kontakt Hem
  Vikt och volym

  pH: Surt och alkaliskt

   


  Vätejoner pH-värdet är ett mått på hur sur eller alkalisk (basisk) en lösning är, d. v. s. hur mycket vätejoner den innehåller.
  • Neutrala lösningar (pH 7) har lika många vätejoner och hydroxidjoner.
  • Sura lösningar (pH under 7) ger ifrån sig vätejoner, som det finns fler av än hydroxidjoner. En liter lösning (1.000 gram) med pH-värde 3 innehåller 1/103 gram vätejoner (1/1.000 gram), vd pH 2 är halten 1/102 gram (1/100 gram) o. s. v.
  • Alkaliska lösningar (pH över 7) har fler hydroxidjoner än vätejoner och tar upp vätejoner.
  pH-mätning • Sura lösningar känns igen på att de är sträva, alkaliska på att de är hala.
  • Lackmuspapper: Den enklaste pH-indikatorn är en pappersremsa som doppas i lösningen och visar olika färg vid olika surhetsgrader. Ursprungligen använde man lackmus, ett naturligt färgämne ur vissa lavar. Idag prepareras papper med syntetiska färgämnen men namnet lackmuspapper består. Dessa remsor är universalindikatorer, d. v. s. de ger bestämda färger för varje pH; olika röda vid surt, blåa vid alkaliskt. De är inte exakta men ger en ungefärlig uppskattning som duger bra till hemmabruk.
  • pH-meter: För exakta bestämningar används apparater med mätare som doppas i lösningen.
  • Saft från inlagd rödkål lär kunna användas som en grov indikator: Röd av surt, grön av alkaliskt - jämför rosendekokt nedan.
  Syratal pH kan bara mätas i vattenlösningar, medan t. ex. vegetabiliska oljor inte har något mätbart pH-värde. Oljors syratal är något annat, ett mått på halten fria fettsyror. Värdet är dubbelt så högt som halten; syratal 1 betyder att halten fria fettsyror är 0,5 %. I matoljor vill man ha den så låg som möjligt, helst vid 0,3 (0,15 % fria fettsyror) men helt syrafri olja blir platt i smaken.
  Sur reaktion
  pH upp till 6
  Starkt sura lösningar etsar huden men tåls bättre än alkaliska. En del ämnen är uppenbart sura, som ättiksyra och mjölksyra , men det gäller också de flesta infusioner och dekokter, som är sura av de ingående garvämnena. Några exempel:
  pH 2 och därunder = Starkt sur
  (mörkrött lackmuspapper)
  • pH 2: Magsäcken
  pH 2-4 = Måttligt sur (rödorange lackmuspapper)
  För surt för hudvårdsprodukter som ska användas regelbundet; irriterar.
  • pH 2-3: Mjölksyra 95 %
  • pH 2-4: Alun 2-10 % i vatten
  • pH 2-4: Askorbinsyra 2 % i vatten
  • pH 2-4: Citronsaft, koncentrerad
  • pH 2-4: Citronsyra 2 % i vatten
  • pH 2-4: Vinsyra 2 % i vatten
  • pH 2-4: Ättiksyra 50 % i vatten
  • pH 2-6: Mjölksyra 2 % i vatten
  • pH under 3,5: Kroppsceller dör
  • pH 3,5: Rött och vitt vin
  pH 4-6 = Svagt sur (orange lackmuspapper)
  • pH 4-5: Fet hud, äppelcidervinäger
  • pH 4,5-5,5: Frisk hud, ansiktsvatten
  • pH 4-5,8: Cancerceller
  • pH 5-5,5: Friska celler
  • pH 5,5-6: De flesta hudvårdsprodukter, vilket underlättar absorptionen av andra ämnen.
  Neutral reaktion
  pH 6-8
  pH 6-8 = Neutral reaktion (grönt lackmuspapper)
  • pH 6-6,5: Frisk hud, torr hud
  • pH 6-6,5: Karbamid 2 % i vatten
  • pH 6,5-8: Blod
  • pH 7: Vatten
  • pH 7-7,4: Normala celler
  • pH 7,4: Normal morgonurin
  Alkalisk reaktion
  pH över 8
  Starkt alkaliska lösningar är frätande. Alkaliska är t. ex. de många vattenlösningar som till vardags går under namnet lut, som lösningar av kaliumkarbonat (pottaska), natriumkarbonat (soda), kaliumhydroxid, natriumhydroxid (kaustiksoda). Något sådant alkaliskt är nödvändigt för att förtvåla fett till tvål och såpa. Några exempel:
  pH 8-10 = Svagt alkalisk (grönblått lackmuspapper)
  • pH 8-10: Fast tvål
  • pH 9-9,6: Borax 4 % i vatten
  pH 10-12 = Måttligt alkalisk (mörkblått lackmuspapper)
  • pH 10-12: Ammoniak 23-26 % i vatten
  pH 12-14: Starkt alkalisk (blåsvart lackmuspapper)
  • pH över 12: Trietanolamin 10 % i vatten
  • pH 12-12,5: Klorin
  Inkompatibilitet Blandningar är ofta beroende av att de hålls inom ett visst pH-spektrum. Mest typiskt påverkas konsistens, färg och konserveringsförmåga.
  Konsistens Sura geléer och emulsioner
  Många aktiva ämnen man kan vilja tillsätta är sura - men om använt gelé- eller emulgeringsmedel inte tål viss surhet kommer förtjockningen att falla ihop.
  Geléer (t. ex. av dragant och gummi arabicum) är i allmänhet lätt sura och bryts ner om den tillförs alkalier. De brukar tåla surt bättre men bara till en viss gräns. Handelns färdiggeléade aloegeléer förvandlas t. ex. till flytande inom några minuter om de tillsätts starkt surt.
  Emulsioner som MF/VE-emulsioner tål bara begränsade mängder surt; för mycket får dem att skära sig till äckliga sörjor. För att hålla ihop riktigt sura blandningar krävs tensider - se sur lotion.
  Alkaliska emulsioner
  • Förtjockade blandningar av typen bakpulverkrämer, stearatkrämer och boraxkrämer är egentligen tvålar; de är inte emulgerade utan förtvålade av alkalier. De håller ihop så länge de får förbli svagt alkaliska men bryter samman så fort de tillsätts surt. Den lätta syran i nästan vilket vattenutdrag som helst blir lätt för mycket för dem.
  Färg • Sura och alkaliska ämnen kan också förändra vattenlösningars färg. Det vanliga är att surt gör lösningen röd (som lackmuspappret) medan alkalier får den att slå i blått. En rosendekokt är t. ex. röd bara så länge den är sur, görs den alkalisk blir den grön eller blå. Se om att färga vätskor.
  • Tvål kan vara svår att färga: Tvålens alkalier påverkar färgen eller färgen påverkar tvålen. Se om tvålfärgning.
  • Både sura och alkaliska lösningar bör hanteras i kärl av glas, emalj eller rostfritt stål. Aluminiumkärl förstörs och ger lösningen tråkig färg och plåtsmak.
  Konservering Bakterier kan inte leva i starkt surt och starkt alkaliskt. I mindre extrema miljöer är flera konserverande ämnen beroende av rätt surhetsgrad för att fungera.
  • Sura: De flesta konserveringsmedel är sura och/eller fungerar bäst i svagt sura miljörer. Hit hör t. ex. kaliumsorbat som fungerar bäst vid pH runt 5 (svagt surt) medan dess konserverande effekt minskar i neutrala eller alkaliska blandningar. Bensoesyra är märkligt: Om något alkaliskt ämne tillsätts löses det bättre och lösningen blir ännu surare.
  • Alkaliska: Bland de alkaliska konserveringsmedlen är borax det mest typiska. Boraxkrämer konserveras alltså bäst med en extra dos av sitt förtvålningsmedel.
  Saponiner När saponiner ska dras ut till saponinschampo eller vilken dekokt eller infusion som helst har man stor nytta av att tricksa lite med pH-värdet. Exempel:
  • Sura saponiner, som ur björklöv: För att lösa ut så mycket löddrande och rengörande saponiner som möjligt tillsätts vattnet lite alkalier - det räcker med något milt som borax eller natriumbikarbonat. I det färdiga utdraget kommer alkalierna sedan att understödja saponinernas tvätteffekt genom att de är fettlösande.
  • Neutrala saponiner, som ur såpnejlika: För att få ut dessa tillsätter man vätskan något surt (citronsaft, citronsyra) eller alkohol.
  Rumsdoft "Bara" genom att ändra pH kan man förändra lukt, t. ex. i ett rum.
  Första hjälpen Surt
  Surare än ättiksyra och mjölksyra finns sällan anledning att hantera. Den senare kan bli farlig vid peeling.
  • Viktigast: Skölj varenda millimeter av huden mycket väl och avsluta med att neutralisera med något svagt alkaliskt, t. ex. vanlig fast tvål.
  Alkaliskt
  Allkalier kommer man oftare i kontakt med, t. ex. vid tvåltillverkning. De är lömska genom att man inte märker av dem genast. Det känns bara halt och efter en stund börjar det klia och svida. Gör man inget då kan huden vara sönderfrätt inom några minuter. Även ångorna som bildas när alkalier löses i vatten irriterar; man kan känna sig solbränd.
  • Skölj genast, länge och med mycket vatten. Häll sedan på något surt (filmjölk, citronsaft vinäger) och skölj igen med vatten tills huden inte längre känns hal utan sträv.

   


  Litteratur: Se t ex Bresle (1986), Bresle och Stenson (1994), Sandberg-Hultman (1998), Svanberg (1948), Wicklund (1990, 1997).

  © Shenet 1997 - 2005
  Adress: http://www.shenet.se/referens/ph.html   Datum: 2005-06-05 09:33:19
   


   

   

  Fats and oils

  Fatty acids %

  C4:0
  Butyric

  C6:0
  Caproic

  C8:0
  Caprylic

  C10:0
  Capric

  C12:0
  Lauric

  C14:0
  Myristic

  C16:0
  Palmitic

  C16:1
  Palmitoleic

  Molecular wt.

  88

  116

  144

  172

  200

  228

  256

  254

  Tallow

  -

  -

  -

  -

  0.2

  3

  27

  2

  Lard

  -

  -

  -

  -

  -

  1

  26

  2

  Butter

  3.5

  1.5

  -

  2.5

  3

  11

  30

  3.5

  Coconut

  -

  -

  8

  8

  48

  16

  8.5

  -

  Palm kernel

  -

  -

  3

  5

  48.5

  17

  7.5

  0.5

  Palm

  -

  -

  -

  -

  -

  3.5

  39.5

  -

  Safflower

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  5.2

  -

  Peanut

  -

  -

  -

  -

  -

  0.5

  7

  1.5

  Cottonseed

  -

  -

  -

  -

  -

  1.5

  19

  -

  Maize

  -

  -

  -

  -

  -

  1

  9

  1.5

  Olive

  -

  -

  -

  -

  0.5

  1

  13

  2

  Sunflower

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  6

  -

  Soy

  -

  -

  -

  -

  -

  0.3

  7.8

  0.4

  Rapeseed/Canola

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  3.5

  0.2

  Mustard

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  3

  -

  Cod liver oil

  -

  -

  -

  -

  -

  4

  10

  14.5

  Linseed

  -

  -

  -

  -

  -

  0.2

  6

  -

  Tung

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

   

   

  Fats and oils
  (continued)

  Fatty acids %

  C18:0 Stearic

  C18:1 Oleic

  C18:2 Linoleic

  C18:3 Linolenic

  C20:0 C22:0 Arachydic - Behenic & others

  Mono-
  unsaturated acids <C16:1

  C20:1 C22:1 Arachidonic - Erucic & others

  Molecular wt.

  284

  282

  280

  278

  326

  226

  324

  Tallow

  24.1

  40.7

  2

  -

  0.7

  -

  0.3

  Lard

  13

  45.2

  10.3

  -

  -

  -

  2.5

  Butter

  12

  26

  3

  -

  1.65

  1.5

  0.85

  Coconut

  2.5

  6.5

  2

  -

  -

  -

  0.5

  Palm kernel

  2

  14

  1

  -

  1.5

  -

  -

  Palm

  3.5

  46

  7.5

  -

  -

  -

  -

  Safflower

  2.2

  76.4

  16.2

  -

  -

  -

  -

  Peanut

  4.5

  52

  27

  -

  7.5

  -

  -

  Cottonseed

  2

  31

  44

  -

  -

  -

  2.5

  Maize

  2.5

  40

  45

  -

  -

  -

  1

  Olive

  2

  68

  12

  -

  0.5

  -

  1

  Sunflower

  4.2

  18.7

  69.4

  0.3

  1.4

  -

  -

  Soy

  2.5

  26

  51

  5

  7

  -

  -

  Rapeseed/Canola

  2

  13.5

  17

  7.5

  0.9

  -

  56.3

  Mustard

  1.5

  39.5

  12

  8

  -

  -

  36

  Cod liver oil

  0.5

  28

  -

  -

  -

  1

  42

  Linseed

  5

  17.3

  16

  55

  0.5

  -

  -

  Tung

  -

  8

  12

  80

  -

  -

  -

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Oils and fats

  Total
  molecular weight

  Density

  Density
  @ 50ºC

  Volume
  oil (ml)

  Volume
  methanol (ml)

  Stoich. ratio
  methanol : oil %

  Tallow

  858.54

  0.895

  0.88

  981.18

  121.52

  12.4

  Lard

  863.73

  0.92*

  0.9*

  959.7*

  121.52

  12.7

  Butter

  797.64

  0.91

  0.89

  896.73

  121.52

  13.6

  Coconut

  674.51

  0.926

  0.91

  744.57

  121.52

  16.3

  Palm kernel

  704

  0.912

  0.89

  789.33

  121.52

  15.4

  Palm

  847.28

  0.923

  0.9

  938.29

  121.52

  13

  Safflower

  879.1

  0.927

  0.91

  966.44

  121.52

  12.6

  Peanut

  885.02

  0.919

  0.9

  984.45

  121.52

  12.3

  Cottonseed

  867.38

  0.918

  0.9

  963.76

  121.52

  12.6

  Maize

  872.81

  0.923

  0.9

  966.57

  121.52

  12.6

  Olive

  870.65

  0.923

  0.9

  964.17

  121.52

  12.6

  Sunflower

  877.22

  0.925

  0.91

  969.3

  121.52

  12.5

  Soy

  882.82

  0.925

  0.91

  975.5

  121.52

  12.5

  Rapeseed/Canola

  959.04

  0.914

  0.89

  1072.75

  121.52

  11.3

  Mustard

  925.43

  0.916

  0.9

  1032.85

  121.52

  11.8

  Cod liver oil

  908.81

  0.929

  0.91

  1000.34

  121.52

  12.1

  Linseed

  872.4

  0.934

  0.91

  954.48

  121.52

  12.7

  Tung

  873.68

  0.944

  0.92

  945.54

  121.52

  12.9

  * Approximate

   

  Övrig information finns mycket  på nätet. Sök Biodiesel

   

   

  Se en enkel biodiesel processor på nätet

    Här en video med Joshua Tickell  och en biodiesel processor Fuelmeister.

  Information från videon  Fuelmeister  .
  40 gallon rapsolja =      151.4 liter Rapsolja i processor tank.

  8 gallon methanol 30.28 liter är 20 % av 151.4 liter rapsolja   i  förblandningstanken

  49 gallon totalt rapsolja + metanol + koh =      185.465 liter RME   i processortanken

  5 gallon glycerol = 18.925 liter glycerol = 10 % av totalt 185.465   eller 12.5 % av rapsoljans volym

  Tvättning 2 gallon 7.54 liter tvålvatten  tappas ur  genom tvättningen

  Kvar i processortanken  är 42 gallon RME 158.97 liter färdig RME  enligt  videon. 

   


  © Drevia 1998-2005, baserat på information från Volvo Penta. Får spridas om källan anges.

   

  Skeppsta Maskin AB
  Bengt Jonsson
  Täby Skeppsta
  S-705 94 ÖREBRO
  SWEDEN
  Tel: +46-19 22 80 05 Fax: +46-19 22 80 05
  email1.gif (1209 bytes)
   Oilpress type20o.JPG (3993 bytes) typ402.jpg (4039 bytes)